topbild49

Information för instruktörer

Den här sidan innehåller information till de instruktörer som håller kurs på Knivsta BK.

Länk till alla kursbeskrivningar hittar du här: Presentation kurser hundägare/bruks/lydnad/agility/rally

 

Glöm inte att alla våra kurser ska utvärderas av kursdeltagarna.

Här finns kursutvärdering i digitalt format eller  pappersformat att ladda ner. Ger ni era deltagare kursutvädering i pappersformat ska dessa ges till HUS ansvariga.

 

Du som instruktör har rätt till arvode. Se längst ner på sidan.  

Procedur för instruktörer

 

Procedur för instruktörer

Steg 1.
Instruktören bestämmer i god tid vilken kurs denne vill ha. Kollar i kalendern att tilltänkta datum inte krockar med annat.

Steg 2. Instruktören kontaktar HUSansvarig med följande uppgifter: 
Kurs
Plats och ev vilken lokal som ska bokas
Datum och klockslag för kursen

Steg 3. Närvarokort/Deltagarlista

Instruktören får en deltagarlista av Sfr (samma som förut) och rapporterar precis som förut deltagande tillbaka till Sfr. Idag går det också att få närvarolistan som E-lista, kontakta Stf ifall ni vill ha den i digital form. När ni fått en lista från Stf med allas mailadresser kan du som instruktör skicka ut ett eget välkomnstmail.

Steg 4. Glöm ej att låta deltagarna utvärdera din kurs! Du ser kursutvärdering i digitalform alt pappersform att skriva ut i rutan till höger.

Steg 5. Efter avslutad kurs skickas närvarolistan in till Studiefrämjandet, alternativt att ni gjort närvaron via E-lista och där slutfört den.


Kurslitteratur

Ev kurslitteratur bestäms av instruktören. Förslag är "Härliga valptid" till Valpkurs, "Bra relation" till Allmänlydnad och "Med sikte på 10:an" till tävlingskurserna. Dessa beställs från svartbergs.se. Några böcker finns redan hemma, se skåpet i klubbstugan. Kostnad för dessa är 200:-/bok som deltagarna får betala in på PG efter att de valt att köpa bok.

Medlemskontroll
Instruktören måste tillsammans med medlemsansvarig, Cecilia van der Meulenkontrollera att alla deltagare är medlemmar i KBK vid kursstart. Den här delen måste vi administrera helt själva eftersom den delen går helt utanför Sfr.
Kontrollera därför medlemskort vid första tillfället!

Arvode för instruktörer

Arvodering av instruktörer vid KBKs kurser

Bakgrund

Instruktörer har under ett stort antal år fått ett arvode om 495 kr per kurs. Det finns ett behov av att höja ersättningsnivån och att införa ett system som sporrar fler instruktörer att hålla fler kurser.

Vi behöver dessutom ett flexiblare system som är användbart även vid nya kursformer där antalet utbildningstimmar varierar kraftigt mellan olika kursformer, men att ersättningen ändå uppfattas som rättvist.

Princip
Grundersättningen är ungefär likadan som idag, men ju fler kurser/timmar som läggs ner under året, desto bättre ersättning per timme.
Förslag (antaget vid medlemsmöte 2013)

Instruktörer som håller kurs vid Knivsta BK ersätts per kalenderår enligt följande:

0 –  30 h : 60 kr /tim
31 –  40 h : 65 kr/tim
41 –  50 h : 70 kr/tim
51 –  60 h : 75 kr/tim
61 –  70 h : 80 kr/tim
71 –  80 h : 85 kr/tim
81 –  90 h : 90 kr/tim
91 – 100 h : 95 kr/tim
101 h –       : 100 kr/tim

Ersättningsanspråk inlämnas vi årets slut via denna arvodesräkning med specificering av kurs och antal timmar. Ni skickar arvodesräkningen till HUSansvarig via mail (inscannat)
Arvodet skall vara inlämnat senast 31 december för gällande år. 

KBKlogga1liten3

Kursutvärdering

Alla våra kurser ska utvärderas av kursdeltagarna.

Här finns kursutvärdering i
digitalt format eller  pappersformat att ladda ner och lämna till kursinstruktör.

Kursbeskrivningar

Här kan ni ladda ner kursbeskrivningar att dela ut på er kurs vid första tillfället.

Valpkurs
Allmänlydnad 1