topbild46

Sektorer & Kommittéer

Agilitysektorn
Tävlingssektorn Bruks/Lydnad/IPO/Rallylydnad
Utbildningssektorn Bruks/Lydnad (HUS)
Hundungdom (KHU)
Rasutveckling (RUS)
Stugvärd
Medlemsregistrering
Medlemsaktiviteter
Klubbkläder
Presskontakt
Hemsidan/Kalendern
Kommunkontakter


Agilitysektorn

Sammankallande - Emelie Krondal
Sektor representant på styrelsemöte – Inger Öhlin 
Funktionärsansvarig-Elisabeth (Lisa) Ohlsson

Agilitysektorns uppgifter är att:

 • arrangera tävlingar
 • arrangera träningar
 • arrangera kurser
 • inspirera medlemmar att utbilda sig till instruktörer, tävlingsledare och domare
 • inspirera medlemmar att ställa upp som medhjälpare vid våra tävlingar
 • administrera underhåll av hinderpark och plan
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse
 • hålla koll på hinderparken och planerna (gräsklippning)


Om du vill kontakta agilitysektorn gör du det genom att skicka ett mejl till Emelie Krondahl


Tävlingssektorn Bruks/Lydnad/Rallylydnad

Elsa Brahm (sammankallande)
Lena Sundqvist – markansvarig
Elsa Brahm – bruks-/lydnadstävlingar, ansvarig svenskskydd
Marita Berg - domar- och utbildningsansvarig
Per-Erik Carlborg – spåransvarig
Matts Dahlén – BSL, IPO ansvarig
Tore Magnusson– materialansvarig
Lotta Johansson – priser, ansvarig för tävlingssekreterare
Vakant - Rallylydnadstävlingar

Tävlingssektorns uppgifter är att:

 • arrangera tävlingar i bruks och lydnad
 • arrangera ”lilla KM”
  samt sammanställa Årets hund Bruks, Lydnad, IPO/BSL, Rally (KM bruks/lydnad)
 • arrangera KM för Rallylydnad
 • uppdatera onsdagsträningslistan
 • ansvara för tävlings- och träningsmaterial
 • arrangera prova-på-dagar i bruks
 • organisera fadderverksamhet för bruksgrenarna
 • förmedla info om utbildningar och aktiviteter som ordnas av distriktets TÄS
 • inspirera medlemmar att utbilda sig till tävlingssekreterare, tävlingsledare och domare
 • inspirera medlemmar att ställa upp som medhjälpare vid våra tävlingar
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse

Om du vill kontakta tävlingssektorn gör du det genom att skicka ett mejl till Elsa Brahm


Utbildningssektorn Bruks/Lydnad/Rally/Agility (HUS)

Sammankallande  är Ina Michael 
Samt instruktörer inom bruks, lydnad, nosework, agility & rally på KBK

Sektorns uppgifter är att:

 • administrera kurser i valp, allmänlydnad, tävlingslydnad, bruks, nosework, rallylydnad samt agility. 
 • ha kontakt med Studiefrämjandet
 • inspirera medlemmar att bli instruktörer och/eller andra funktionärsuppgifter på klubben
 • arrangera uppdatering för instruktörer när så krävs
 • ombesörja underhåll och inköp av kursmaterial
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse
 • delta på distriktets KUL träffar

Om du vill kontakta HUS gör du det genom att skicka ett mejl till oss. 
(HUS = Hundägarutbildningssektorn, det gamla namnet på sektorn)


Hundungdom (KHU)


Träningsledare till ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har träning en gång i veckan.

Anmälan ditt intresse för att hjälpa till eller undrar du något? Maila styrelsen.

Du gör klubben och våra ungdomar en stor tjänst om du hjälper till som träningsledare. Det finns inga krav att du arbetat som instruktör tidigare.


Rasutveckling (RUS) / Avel & hälsa

Sammankallande är Birgitta Stinchcombe


Stugvärd
Vakant.

Stugvärdens uppgift är:

 • administrera underhåll av klubbstuga och planer
 • arrangera städdagar
 • hålla kontakt med och informera styrelse och medlemmar

Medlemsregistrering

Kommittén för medlemsregistrering
Sammankallande: Cecilia van der Meulen

Kommitténs uppgifter är att:

 • ha koll på medlemsregister
 • göra informationsutskick till nya medlemmar

Kontakt angående medlemsregistrering maila medlem.knivstabk@gmail.com


Medlemsaktiviteter

Kommittén för medlemsaktiviteter består av vakant

Kommitténs uppgift är att:

 • ordna aktiviteter som till exempel föredrag, studiebesök, fester mm.
 • informera medlemmar och styrelse om kommitténs verksamhet
 • inspirera andra medlemmar att delta i och anordna aktiviteter

Kontakta styrelsen om du har förslag på aktiviteter eller kanske har frågor.


Klubbkläder

Kommittén för klubbkläder.
I kommittén ingår Cecilia van der Meulen.

Kommitténs uppgift är att:

 • ansvara för klubbens utbud och lager av klubbkläder
 • ansvara för försäljning av klubbkläder
 • uppdatera info på hemsidan för klubbkläder

Vill du kontakta kommittén så mailar du Cecilia van der Meulen


Presskontakt

Kommittén för presskontakt
Kommittén består av vakant (agility) och vakant (bruks/lydnad)

Kommittens uppgift är att:

 • verka för att klubben ska synas så mycket som möjligt i media

Hemsidan

Webbmaster:
Ansvarig och kontaktperson gällande hemsidan är Stina Wahlström.

Information till hemsidan ska mailas som ren text inklippt i ett mejl  om det inte är en egen bifogad fil, ex ett protokoll. Dessa ser vi gärna som pdf filer. Eventuella bilder bifogas som bilagor. Skicka alltså inte textinformation i bifogade worddokument, pdf-dokument eller liknande om det skall in på nyhetssidan.


Kommunkontakter

I gruppen ingår Elsa Brahm 0706-088077