topbild46

Sektorer & Kommittéer

Agility
Tävlingssektorn Bruks/Lydnad/IPO/Rallylydnad
Utbildningssektorn Bruks/Lydnad (HUS)
Hundungdom (KHU)
Rasutveckling (RUS)
Stugvärd
Medlemsregistrering
Medlemsaktiviteter
Klubbkläder
Presskontakt
Hemsidan/Kalendern
Kommunkontakter


Tävlingssektorn Agility och Utbildningssektorn Agility

Sammankallande - Matilda Lennholm
Sektor representant på styrelsemöte – Vakant
Malin Elfström - SBK Tävling (ansökan mm)
Elisabeth (Lisa) Ohlsson - Funktionärsansvarig

Agilitysektorns uppgifter är att:

 • arrangera tävlingar
 • arrangera träningar
 • arrangera kurser
 • inspirera medlemmar att utbilda sig till instruktörer, tävlingsledare och domare
 • inspirera medlemmar att ställa upp som medhjälpare vid våra tävlingar
 • administrera underhåll av hinderpark och plan
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse
 • hålla koll på hinderparken och planerna (gräsklippning)


Om du vill kontakta agilitysektorn gör du det genom att skicka ett mejl till antingen Matilda Lennholm eller Elisabeth Olsson


Tävlingssektorn Bruks/Lydnad/Rallylydnad

Marita Berg (sammankallande)
Lena Sundqvist – markansvarig
Elsa Brahm – bruks-/lydnadstävlingar, ansvarig svenskskydd
Marita Berg - domar- och utbildningsansvarig
Per-Erik Carlborg – spåransvarig
Matts Dahlén – BSL, IPO ansvarig
Inge Sjöberg – materialansvarig
Christina Lind-Johansson – priser, ansvarig för tävlingssekreterare
Vakant - Rallylydnadstävlingar

Tävlingssektorns uppgifter är att:

 • arrangera tävlingar i bruks och lydnad
 • arrangera ”lilla KM”
  samt sammanställa Årets hund Bruks, Lydnad, IPO/BSL, Rally (KM bruks/lydnad)
 • arrangera KM för Rallylydnad
 • uppdatera onsdagsträningslistan
 • ansvara för tävlings- och träningsmaterial
 • arrangera prova-på-dagar i bruks
 • organisera fadderverksamhet för bruksgrenarna
 • förmedla info om utbildningar och aktiviteter som ordnas av distriktets TÄS
 • inspirera medlemmar att utbilda sig till tävlingssekreterare, tävlingsledare och domare
 • inspirera medlemmar att ställa upp som medhjälpare vid våra tävlingar
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse

Om du vill kontakta tävlingssektorn gör du det genom att skicka ett mejl till Marita Berg


Utbildningssektorn Bruks/Lydnad/Rally/Agility (HUS)

Sammankallande  är Theresé Ledin och Ina Michael 
Samt instruktörer inom bruks, lydnad, nosework, agility & rally på KBK

Sektorns uppgifter är att:

 • administrera kurser i valp, allmänlydnad, tävlingslydnad, bruks, nosework, rallylydnad samt agility. 
 • ha kontakt med Studiefrämjandet
 • inspirera medlemmar att bli instruktörer och/eller andra funktionärsuppgifter på klubben
 • arrangera uppdatering för instruktörer när så krävs
 • ombesörja underhåll och inköp av kursmaterial
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse
 • delta på distriktets KUL träffar

Om du vill kontakta HUS gör du det genom att skicka ett mejl till oss. 
(HUS = Hundägarutbildningssektorn, det gamla namnet på sektorn)


Hundungdom (KHU)

Knivsta BK samarbetar med Knivsta HU. Under 2015 kommer Knivsta HU att läggas vilande och ungdomsverksamheten kommer att bedrivas vidare genom Ungdomssektorn på KBK

Träningsledare till ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har träning på tisdagar en gång i veckan och behöver hjälp av oss vuxna som träningsledare. Vi samordnar en lista på frivilliga som vill hjälpa till att hålla i en aktivitet (lydnadsmoment, spår, agility, rally eller liknande) på ungdomarnas träningar. Träningen samordnas med Theresé Ledin som är ansvarig för verksamheten.

Anmälan ditt intresse för att hjälpa till eller undrar du något? Maila Theresé Ledin.

Du gör klubben och våra ungdomar en stor tjänst om du hjälper till som träningsledare. Det finns inga krav att du arbetat som instruktör tidigare.


Rasutveckling (RUS) / Avel & hälsa

Sammankallande är Birgitta Stinchcombe


Stugvärd
Vakant.

Stugvärdens uppgift är:

 • administrera underhåll av klubbstuga och planer
 • arrangera städdagar
 • hålla kontakt med och informera styrelse och medlemmar

Medlemsregistrering

Kommittén för medlemsregistrering
Sammankallande: Cecilia van der Meulen

Kommitténs uppgifter är att:

 • ha koll på medlemsregister
 • göra informationsutskick till nya medlemmar

Kontakt angående medlemsregistrering maila Cecilia can der Meulen.


Medlemsaktiviteter

Kommittén för medlemsaktiviteter består av Theresé Ledin

Kommitténs uppgift är att:

 • ordna aktiviteter som till exempel föredrag, studiebesök, fester mm.
 • informera medlemmar och styrelse om kommitténs verksamhet
 • inspirera andra medlemmar att delta i och anordna aktiviteter

Kontakta Theresé Ledin om du har förslag på aktiviteter eller kanske har frågor.


Klubbkläder

Kommittén för klubbkläder.
I kommittén ingår Cecilia van der Meulen.

Kommitténs uppgift är att:

 • ansvara för klubbens utbud och lager av klubbkläder
 • ansvara för försäljning av klubbkläder
 • uppdatera info på hemsidan för klubbkläder

Vill du kontakta kommittén så mailar du Cecilia van der Meulen


Presskontakt

Kommittén för presskontakt
Kommittén består av vakant (agility) och vakant (bruks/lydnad)

Kommittens uppgift är att:

 • verka för att klubben ska synas så mycket som möjligt i media

Hemsidan

Webbmaster:
Ansvarig och kontaktperson gällande hemsidan är Matilda Lennholm.

Information till hemsidan ska mailas som ren text inklippt i ett mejl  om det inte är en egen bifogad fil, ex ett protokoll. Dessa ser vi gärna som pdf filer. Eventuella bilder bifogas som bilagor. Skicka alltså inte textinformation i bifogade worddokument, pdf-dokument eller liknande om det skall in på nyhetssidan.


Kommunkontakter

I gruppen ingår Elsa Brahm 0730 798 618.