topbild33

Styrelsen

Ordförande 
Ina Michael
070-386 53 39
sweetenola(at)gmail.com 

Vice ordförande     
Peter Kullin     
0705 90 49 59 
peterkullin(at)me.com

Sekreterare     
Malin Karlsson     
0734 28 23 83     
karlsson.malin(at)rocketmail.com

Kassör     
Susanne Jakobsson    
0733 96 15 13 
kassor(at)knivstabk.se

Ledamot     
Marita Berg     
018 38 72 44     
marita-berg(at)telia.com

Ledamot    
Annie Jurestam
0704 59 13 01
annie.jurestam(at)gmail.com

Ledamot
Carina Rapp
0766 15 23 73
carinarapp63(at)gmail.com


Suppleant
Elisabeth Olsson
0725 53 60 67
Elisabeth.olsson(at)dv.sjv.se

Suppleant
Stina Wahlström
0705 92 18 27
Stinawahlstrom68(at)gmail.com
           
Revisorer
Per-Erik Carlborg 
0702 20 29 86     
Agneta.per.erik(at)gmail.com

Monica Hagman
0174 403 55     
molhagman(at)telia.com

Revisorssuppleant
Pysse Johansson

Ann Björkenius

Mötesprotokoll


>> Protokoll från medlemsmöten och årsmöten

2019

Styrelsemöte 2019-03-28 NYTT!
Konstituerande styrelsemöte 2019-02-28 
Styrelsemöte 2019-01-10 

2018

Styrelsemöte 2018-11-14
Styrelsemöte 2018-09-27
 
Styrelsemöte 2018-08-15
 
Möte om planschemat 2018-07-12 
Styrelsemöte 2018-06-27
 
Styrelsemöte 2018-05-17

Styrelsemöte 2018-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2018-02-15

Styrelsemöte 2018-01-04

2017

Styrelsemöte 2017-11-16
Styrelsemöte 2017-09-27

Styrelsemöte 2017-08-16

Styrelsemöte 2017-05-31

Styrelsemöte 2017-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2017
Styrelsemöte 2017-01-11

2016

Styrelsemöte 2016-11-14
Styrelsemöte 2016-09-28
Styrelsemöte 2016-08-17
Styrelsemöte 2016-06-15
Styrelsemöte 2016-04-27
Styrelsemöte 2016-04-13
Styrelsemöte 2016-03-23
Konstituerande styrelsemöte 2016
Styrelsemöte 2016-01-20

2015
Styrelsemöte 2015-11-25
Styrelsemöte 2015-09-23
Styrelsemöte 2015-08-20
Styrelsemöte 2015-06-09
Styrelsemöte 2015-04-08
Konstituerande styrelsemöte 2015
Styrelsemöte 2015-01-22

2014
Styrelsemöte 2014-11-26
Styrelsemöte 2014-09-24
Styrelsemöte 2014-08-20
Styrelsemöte 2014-06-11
Styrelsemöte 2014-05-12
Bilaga 2014-04-18 Svar på styrelsens frågor om gräsklipparinköp
Styrelsemöte 2014-04-16
Konstituerande styrelsemöte 2014
Styrelsemöte 2014-01-22

2013
Styrelsemöte 2013-11-28
Styrelsemöte 2013-10-09
Styrelsemöte 2013-08-28
Styrelsemöte 2013-06-18
Styrelsemöte 2013-04-17
Konstituerande styrelsemöte 2013
Styrelsemöte 2013-01-23

2012
Styrelsemöte 2012-11-28
Styrelsemöte 2012-10-10
Styrelsemöte 2012-08-29
Bilaga 2012-08-29 förslag tillbygnad klubbstuga
Styrelsemöte 2012-06-19
Styrelsemöte 2012-04-18
Bilaga 2012-14-18 Hur ser klubbens nya organisation ut?
Konstituerande styrelsemöte 2012