topbild33

Styrelsen

Ordförande 
Ina Michael
0703 86 53 39
ordforande@knivstabk.se

Vice ordförande     
Peter Kullin     
0705 90 49 59 
peterkullin@me.com

Sekreterare     
Malin Karlsson     
0734 28 23 83     
karlsson.malin@rocketmail.com

Kassör     
Susanne Jakobsson    
0733 96 15 13 
susanne.jakobsson@hotmail.com

Ledamot     
Marita Berg     
018 38 72 44     
marita-berg@telia.com

Ledamot    
Annie Jurestam
0704 59 13 01
annie.jurestam@gmail.com

Ledamot
Carina Rapp
0766 15 23 73
carinarapp63@gmail.com


Suppleant
Elisabeth Olsson
0725 53 60 67
Elisabeth.olsson@dv.sjv.se

Suppleant
Stina Wahlström
0705 92 18 27
Stinawahlstrom68@gmail.com
           
Revisorer
Per-Erik Carlborg 
0702 20 29 86     
Agneta.per.erik@gmail.com

Monica Hagman
017 44 03 55     
molhagman@telia.com

Mötesprotokoll


>> Protokoll från medlemsmöten och årsmöten

2019

Extrainsatt styrelsemöte 2019-09-13 NYTT!
Styrelsemöte 2019-08-29
 
Möte om ekonomin 2019-07-01
 
Styrelsemöte 2019-06-04

Styrelsemöte 2019-03-28
 
Konstituerande styrelsemöte 2019-02-28 
Styrelsemöte 2019-01-10 

2018

Styrelsemöte 2018-11-14
Styrelsemöte 2018-09-27
 
Styrelsemöte 2018-08-15
 
Möte om planschemat 2018-07-12 
Styrelsemöte 2018-06-27
 
Styrelsemöte 2018-05-17

Styrelsemöte 2018-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2018-02-15

Styrelsemöte 2018-01-04

2017

Styrelsemöte 2017-11-16
Styrelsemöte 2017-09-27

Styrelsemöte 2017-08-16

Styrelsemöte 2017-05-31

Styrelsemöte 2017-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2017
Styrelsemöte 2017-01-11

2016

Styrelsemöte 2016-11-14
Styrelsemöte 2016-09-28
Styrelsemöte 2016-08-17
Styrelsemöte 2016-06-15
Styrelsemöte 2016-04-27
Styrelsemöte 2016-04-13
Styrelsemöte 2016-03-23
Konstituerande styrelsemöte 2016
Styrelsemöte 2016-01-20

2015
Styrelsemöte 2015-11-25
Styrelsemöte 2015-09-23
Styrelsemöte 2015-08-20
Styrelsemöte 2015-06-09
Styrelsemöte 2015-04-08
Konstituerande styrelsemöte 2015
Styrelsemöte 2015-01-22

2014
Styrelsemöte 2014-11-26
Styrelsemöte 2014-09-24
Styrelsemöte 2014-08-20
Styrelsemöte 2014-06-11
Styrelsemöte 2014-05-12
Bilaga 2014-04-18 Svar på styrelsens frågor om gräsklipparinköp
Styrelsemöte 2014-04-16
Konstituerande styrelsemöte 2014
Styrelsemöte 2014-01-22

2013
Styrelsemöte 2013-11-28
Styrelsemöte 2013-10-09
Styrelsemöte 2013-08-28
Styrelsemöte 2013-06-18
Styrelsemöte 2013-04-17
Konstituerande styrelsemöte 2013
Styrelsemöte 2013-01-23

2012
Styrelsemöte 2012-11-28
Styrelsemöte 2012-10-10
Styrelsemöte 2012-08-29
Bilaga 2012-08-29 förslag tillbygnad klubbstuga
Styrelsemöte 2012-06-19
Styrelsemöte 2012-04-18
Bilaga 2012-14-18 Hur ser klubbens nya organisation ut?
Konstituerande styrelsemöte 2012