topbild43

Anmälningsavgifter

Agility
Individuellt 70 kr
Lag 200 kr/lag
Agilityklass internationell 75 kr
Hoppklass internationell 75 kr
SM Individuell 300 kr
SM Lag 500 kr/lag

Lydnadsprov
Klass I-II*  200 kr
Övriga klasser* 225 kr
Svenska mästerskap* 400 kr

Bruksprov
Appellklass* 225 kr
Övriga klasser* 250 kr
Svenska mästerskap* 400 kr

IPO
BH* 225 kr
BSP, BSL* 250 kr
IPO/BHP, IPO/FH* 250 kr
Svenska mästerskap* 400 kr

IPO-R   
IPO-R 250 kr

Rallylydnad
Individuell* 110 kr

Uthållighetsprov (UHP) 
Uthållighetsprov* 200 kr

Dragprov
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen 50 kr

Mentalbeskrivning Hund (MH)
Mentalbeskrivning 600 kr

Korning
Hel korning* 750 kr
Mentaltest* 600 kr
Exteriörbeskrivning* 150 kr

Utställning
Officiell utställning, lägsta avgift 280 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift)

Eventuellt inomhustillägg
För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall man bedömer att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Transaktionsavgiften för tävlande tas bort
Transaktionsavgiften på för närvarande 12 kr per betalning vid betalning av anmälningsavgift via SBK Tävling tas bort från och med den 1 december 2011.

Klasser markerade med *
I klasser och mästerskap markerade med * ingår en administrativ avgift på 20 kr som arrangören kan räkna av vid de tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs via SBK Tävling har arrangören inte rätt att ta ut någon administrativ avgift.

Klubbens riktlinjer för återbetalning av anmälningsavgift

En reserv som inte vill kvarstå som reserv, har alltid rätt att få sin avgift tillbaka (tävlingspärmen 11.2.b), då dessa egentligen är bortlottade. Samma sak om reserven erbjuds plats men inte vill ta den. (Observera dock att om man erbjuds plats, och inte omedelbart tackar nej, så är man ordinarie, och behandlas så). Ordinarie som i god tid tackar nej bör också få avgiften tillbaka. Det kan dock inte vara tävlingsdagen, eftersom det gäller att en reserv ska kunna kallas in i stället.

Har man giltigt förfall, styrkt med intyg, så betalas också avgiften tillbaka. Likaså hund som inte får tävla pga uppflyttning ur appellklass efter 18 mån ålder ska givetvis ha pengarna tillbaka.

För agility betalas inte anmälningsavgifter tillbaka vid återbud. Men i fall som kräver veterinärintyg kräver klubben enbart intyg som är bevittnat av en annan person som inte behöver vara veterinär.


 

KBKlogga1liten3