topbild17

Klubbmästerskap Lydnad

Lydnads KM genomförs i klass I, II, III enligt följande:

  • En inofficiell tävling genomförs på Knivsta BK. Löptik startar sist.
  • Hunden startar i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov.
  • Anmälan sker enligt inbjudan.
  • Man räknar det procentuellt bästa resultatet så att klasserna kan jämföras med varandra.
  • Segraren av Lydnads KM erhåller även vandringspriset ”Knivstas bästa lydnadsekipage vid KM"

Årets klubbmästare 2019

20200214_082226

1. Mia Kättström med Lycke

Resultat genom åren

2019
Maria Kättström med Lykke

2018 (ändrade statuter till inoficiell tävling på klubben) 
Elsa Brahm med Curry

2017

Cecilia van der Meulen med Boffie

2016

Detta år slogs KM ihop med Årets hund


2015

Sharon Emanuel med Kelliegårdens Koe 

2014

Annie Jurestam med Pipino’s Big White Kitten

2013

Sharon Emanuel med Kelliegårdens Koe

2012
Annie Jurestam med Pipino’s Big White Kitten

2011
Elsa Buckard Borderness Keep Going

2010
Inge Sjöberg  Zebb

2009
Ronny Kale’n  Birkelands Akbar

2008
Agneta Carlborg  Momangens Matilda

2007
Marie Dahlerus  Blackneck’s Yatzy

2006
 -

2005
Sandra Jansson med Memoars Immer

2004
Sandra Jansson med Memoars Immer

2003
Sandra Jansson med Memoars Immer

2002 (Ändrade regler, räknas nu på officiella resultat)
Ann Björkenius med Aska

2001
Ann Björkenius med Busan

2000
-

1999
-

1998
Britt-Marie Andersson med Ayla 

Statuter

Detaljer

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång. 

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler med följande undantag:

  •  Bedöming sker med en domare av första eller andra klass, eller domaraspirant
  • Inga krav på att hund är registrerad föreligger

 

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter1 gäller SBK's ”Regler för officiella bruksprov och tävlingar’. Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”. 

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid klubbmästerskapet. Rangordningen mellan hundarna inom grupperna görs med resultatet uttryckt som procent av den maximala poängsumman för resp klass, med en decimals noggrannhet. Vid lika slutresultat delas placeringarna. Nästföljande placering uteblir därvid. 

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln. 

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva. 

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället. 

§ Segraren erhåller även vandringspriset Knivstas bästa lydnadsekipage vid KM som delas ut vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte. 

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses. 

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.