Klubbmästerskap rallylydnad

  • En inoficiell eller oficiell tävling genomförs. Löptik startar sist.
  • Alla klasser ingår.
  • Hunden får starta i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov. 
  • Anmälan sker enligt inbjudan.
  • En klubbmästare utses gemensamt för alla klasser.
  • Vid lika poäng segrar den som har uppnått högsta enskilda resultat i första hand. I andra hand den som har högsta poängen i högsta klassen.

Årets klubbmästare 2021

1. Wilma Kvarnström med A Ray

2. Sofia Johanson med Decibelle

3. Eva Leijon med Spinnrockens Harley

Resultat genom åren

2021

1. Wilma Kvarnström med A Ray 

Statuter

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång. 

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler av auktoriserad rallylydnads domare.

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter1 gäller SBK's ”Regler för Rallylydnad.
Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”. 

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid klubbmästerskapet. 

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln. 

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva. 

 § Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället. 

§ Segraren erhåller även vandringspriset "Lokes vandringspris i Rallylydnad" som delas ut vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte. 

 § Det skall vara minst två startande ( alla klasser räknas ihop) på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses. 

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.