topbild49

Information för instruktörer

Den här sidan innehåller information till de instruktörer som håller kurs på Knivsta BK.

Länk till alla kursbeskrivningar hittar du här: Presentation kurser hundägare/bruks/lydnad/agility/rally

 

Kom ihåg att alla våra kurser ska utvärderas av kursdeltagarna.

Här finns kursutvärdering i digitalt format eller  pappersformat att ladda ner. Ger ni era deltagare kursutvädering i pappersformat ska dessa ges till HUS ansvariga.

I våra kurser INGÅR fika (Kaffe, Thé, Saft + en kaka) om inte annat anges i inbjudan från instruktören (t ex spårkurser som inte hålls på klubben). Önskas något annat utöver detta betalas det på plats i klubbstugan. Kontant eller med Swish.

 

Du som instruktör har rätt till arvode. Se längst ner på sidan.  

Procedur för instruktörer

 

Procedur för instruktörer

Steg 1.
Instruktören bestämmer i god tid vilken kurs denne vill ha. Kollar i kalendern att tilltänkta datum inte krockar med annat.

Steg 2. Instruktören kontaktar HUS ansvarig Britt Marie Andersson med följande uppgifter: 
Kurs
Plats och ev vilken lokal som ska bokas
Datum och klockslag för kursen
Pris på kursen (i samråd med HUS ansvarig om du är osäker)

Steg 3. Närvarokort/Deltagarlista

Instruktören får en digital deltagarlista av Studiefrämjandet  (Stf) och rapporterar deltagande tillbaka till Stf.  När ni fått en lista från Stf med allas mailadresser så bör du som instruktör skickar ut ett eget välkomnstmail.

Ett allmänt välkomstmail skickas från studiefrämjandet, men det är trevligt om även du som instruktör skickar ett. Där kan du skriva om det är något särskilt du vill att deltagarna ska ha med sig, t ex.

Steg 4 När du som instruktören fått deltagarlistan så kopierar du den och mailar  till Cecilia som då kontrollerar deltagarnas medlemskap.

Steg 5Glöm ej att låta deltagarna utvärdera din kurs! Du ser kursutvärdering i digitalform alt pappersform att skriva ut i rutan till höger.

Steg 6. Efter avslutad kurs slutför du E-listan via din inloggning på Stf.


Kurslitteratur

Ev kurslitteratur bestäms av instruktören. Förslag är "Härliga valptid" till Valpkurs, "Bäst var dag" till Allmänlydnad och "Med sikte på 10:an" till tävlingskurserna. Några böcker finns redan hemma, se skåpet i klubbstugan. Behövs det beställas böcker så kontaktas HUS ansvarige Britt-Marie Andersson. Deltagarna betalar boken via pg 370733-8 eller Swish 1231951185

Medlemskontroll
Instruktören måste tillsammans med medlemsansvarig, Cecilia van der Meulenkontrollera att alla deltagare är medlemmar i KBK vid kursstart. Den här delen måste vi administrera helt själva eftersom den delen går helt utanför Sfr.
Kontrollera därför medlemskort vid första tillfället!

Arvode för instruktörer

Arvodering av instruktörer vid KBKs kurser.

Instruktörer som håller kurs vid Knivsta BK ersätts per kalenderår enligt följande:

0 –  30 h : 60 kr /tim
31 –  40 h : 65 kr/tim
41 –  50 h : 70 kr/tim
51 –  60 h : 75 kr/tim
61 –  70 h : 80 kr/tim
71 –  80 h : 85 kr/tim
81 –  90 h : 90 kr/tim
91 – 100 h : 95 kr/tim
101 h –       : 100 kr/tim

Ersättningsanspråk inlämnas vi årets slut via denna arvodesräkning med specificering av kurs och antal timmar. Ni skickar arvodesräkningen till HUSansvarig via mail (inscannat). Instruktören få ersättning per timme. Har du sammanlagt under året t ex 61 timmar kurser så får du betalt 80 kr/timme för alla timmar du haft.
Arvodet skall vara inlämnat senast 31 december för gällande år. 

Instruktörer har rätt till milersättning från hemmet till Knivsta BK för varje kurstillfälle med elever. Detta fylls i på arvodesräkningen.

Som instruktör kan du dessutom kostnadsfritt delta på två kurser /år som arrangeras av KBK med en instruktör från KBK. Är du intresserad av detta så kontaktar du aktuell instruktör själv. Genom att delta så är du också beredd att ställa upp och hjälpa till med enklare saker på kursen. 

KBKlogga1liten3

Kursutvärdering

Alla våra kurser ska utvärderas av kursdeltagarna.

Här finns kursutvärdering i
digitalt format eller  pappersformat att ladda ner och lämna till kursinstruktör.

Kursbeskrivningar

Här kan ni ladda ner kursbeskrivningar att dela ut på er kurs vid första tillfället.

Valpkurs
Allmänlydnad 1