topbild77

Statuter klubbmästerskap och Årets hund

>> Statuter Lilla KM
>> Statuter Klubbmästerskap Agility
>> Statuter Klubbmästerskap Lydnad
>> Statuter Klubbmästerskap Bruks
>> Statuter Årets Agilityhund
>> Statuter Årets Lydnadshund
>> Statuter Årets Brukshund
>> Statuter Årets Rallylydnadshund
>> Statuter Årets IGP Hund
>> Statuter Årets BSL Hund
>> Statuter Årets Draghund 
>> Statuter vandringspris (Åke Hammebring) årets bästa Bruksekipage vid KBKs klubbmästerskap
>> Statuter vandringspris (Per Näslund) Knivstas bästa Bruksekipage
>> Statuter vandringspris bästa Bruksekipage i Spår.
>> Statuter vandringspris årets bästa lydnadsekipage vid KBKs klubbmästerskap.
>> Statuter vandringspris (Annie Jurestam) årets klubbmästare i rallylydnad 


Statuter Lilla KM

traning27Inofficiell tävling på klubben. Antingen en eller två deltävlingar.
Från 2017-01-01 för lydnadsklass gäller den nya startklassen, appellklass går enligt gällande regler.

Lilla KM genomförs enligt följande:

 • En tävling genomförs. Löptik startar sist.
 • Appellklass och startklass ingår.
 • Hunden får starta i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov. 
 • Det är valfritt att tävla i appellklass eller startklass om hunden tävlar i båda.
 • Anmälan sker enligt inbjudan.
 • Man räknar det procentuellt bästa resultatet så att klasserna kan jämföras med varandra.

 Detaljer

§ Bedömning i appellklass avser lydnadsdelen.

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler med följande undantag:

 • Bedöming sker med en domare av första eller andra klass, eller domaraspirant
 • Inga krav på att hund är registrerad föreligger 

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter gäller SBK's ”Regler för officiella bruksprov och tävlingar’. Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”.

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK). Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska man tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid KM. Rangordningen mellan hundarna inom grupperna görs med resultatet uttryckt som procent av den maximala poängsumman för resp klass, med en decimals noggrannhet. Vid lika slutresultat delas placeringarna. Nästföljande placering uteblir därvid.

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM..

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva.

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället.

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.


Statuter Klubbmästerskap Agility

agility30

Agility KM är en inofficiell tävling för samtliga storleksklasser bestående av ett hopp- och ett agilitylopp för hundar över 18 månader. Förutom KM  körs även lilla KM (blåbärsklass) för dig som ej erhålligt uppflyttningspinne på officiell tävling . Hunden ska vara över 12 månader för att delta i lilla KM. 
På lilla KM ingår det enbart hopphinder och tunnlar.

Vi hjälps åt att vara funktionärer.

 

Agility KM genomförs enligt följande:

· Två deltävlingar genomförs i klasserna, öppenhopp och öppenagility

· Lilla agility KM gäller för dig som har en hund som ej erhålligt uppflyttningspinne på officiell tävling och är minst 12 månader.

· Resultaten från de båda klasserna räknas ihop och den med minst fel och snabbast tid, sammanlagt, blir klubbmästare.

· Vi utser en klubbmästare i vardera storleksklass.

· Anmälan sker enligt inbjudan

 

Detaljer

§ Klubbmästerskapet sker enligt officiella regler med undantag till lilla agilityKM där åldern är satt till 12 månader.

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK). Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva.

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället.

§ Det ska vara minst två startande på hela klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses. Alltså inte per storleksklass.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.

 

 


Statuter Klubbmästerskap Lydnad

tavlingslydnad17Inofficiell tävling på klubben. 

Lydnads KM genomförs i klass I, II, III enligt följande:

 • En inofficiell tävling genomförs på Knivsta BK. Löptik startar sist.
 • Hunden startar i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov.
 • Anmälan sker enligt inbjudan.
 • Man räknar det procentuellt bästa resultatet så att klasserna kan jämföras med varandra.
 • Segraren av Lydnads KM erhåller även vandringspriset ”Knivstas bästa lydnadsekipage vid KM"

Detaljer

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång.

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler med följande undantag:

 •  Bedöming sker med en domare av första eller andra klass, eller domaraspirant
 • Inga krav på att hund är registrerad föreligger

 

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter1 gäller SBK's ”Regler för officiella bruksprov och tävlingar’. Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”.

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid klubbmästerskapet. Rangordningen mellan hundarna inom grupperna görs med resultatet uttryckt som procent av den maximala poängsumman för resp klass, med en decimals noggrannhet. Vid lika slutresultat delas placeringarna. Nästföljande placering uteblir därvid.

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva.

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället.

§ Segraren erhåller även vandringspriset Knivstas bästa lydnadsekipage vid KM som delas ut vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.Statuter Klubbmsäterskap Bruks

apport5Inofficiell tävling på klubben.

Bruks KM genomförs enligt följande:

 • En inofficiell tävling genomförs på Knivsta BK. Löptik startar sist.
 • Bruks km sker genom brukslydnaden samt budföring i lkl och uppletande i hkl och ekl.
 • Kofficienterna är enligt officiella relger för vardera brukslydnadsmoment med undantag för budföring och uppletande som har koeff 8 (budföring) resp 12 (uppletande) istället.
 • Hunden utför momenten som i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov men utan skott. Du startar i den högsta klassen du tävlar i officiellt.
 • Anmälan sker enligt inbjudan
 • Man räknar det procentuellt bästa resultatet så att klasserna kan jämföras med varandra.
 • Segraren av Bruks KM erhåller även vandringspriset ”Knivstas bästa Bruksekipage vid KM, skänkt av Åke Hammebring”

 Detaljer

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång.

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler med följande undantag:

 •  Bedöming sker med en bruksdomare eller domaraspirant

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter1 gäller SBKS ”Regler för officiella bruksprov och tävlingar’. Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”.

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid klubbmästerskapet. Rangordningen mellan hundarna inom grupperna görs med resultatet uttryckt som procent av den maximala poängsumman för resp klass, med en decimals noggrannhet. Vid lika slutresultat delas placeringarna. Nästföljande placering uteblir därvid.

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva.

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället. § Segraren erhåller även vandringspriset Knivstas bästa bruksekipage vid KM, skänkt av Åke Hammebring, som delas ut vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte


Statuter Klubbmästerskap barmarksdrag

barmarksdrag2Inofficiell tävling på utsedd plats i närheten av Knivsta BK. 

KM barmarksdrag genomförs enligt följande:

 • En inofficiell tävling genomförs på utsedd plats av Knivsta BK.
 • Gå, cykla, springa eller använda annat godkänt fordon är valfritt.
 • Man kör först ett varv på en ca 1 000m lång bana som klockas, när alla har en tid från första varvet så körs varv nummer två som också klockas. Det ekipage som kommer närmast sin egna tid från första varvet blir segrare.
 • Draghundsportförbundets regler gäller i tillämpliga delar
 • Anmälan sker enligt inbjudan

 

Detaljer

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång.

§ Draghundsportförundets regler gäller i tillämpliga delar

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva. § Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället.

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.


Statuter Klubbmästerskap vinterdrag

drag2Inofficiell tävling på klubben. 

KM vinterdrag genomförs enligt följande:

 • En inoffeciell tävling genomförs på utsedd plats av Knivsta BK.
 • Du väjer själv mellan nordisk stil eller slädhundsstil
 • Man kör först ett varv på en ca 1 000m lång bana som klockas, när alla har en tid från första varvet så körs varv nummer två som också klockas. Det ekipage som kommer närmast sin egna tid från första varvet blir segrare.
 • Draghundsportförbundets regler gäller i tillämpliga delar
 • Anmälan sker enligt inbjudan

Detaljer

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång.

§ Draghundsportförundets regler gäller i tillämpliga delar

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva. § Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället.

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.


Statuter Årets Agilityhund agility24

Man kan bli Årets Agilityhund i klass 1-2 och 3. Alla storlekar tävlar mot varann och du måste själv skicka in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

 • Vinnande ekipage med högst poäng i varje klass får äran att titulera sig Årets Agilityhund i Knivsta BK. 
 • Segraren erhåller även pris. 
 • Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte. 

Poängberäkningen för klass 1 & 2 (3 bästa resultat räknas)

1:a 2:a 3:a 4 5 6 7 8 9 10
100 80 60 50 40 30 20 15 10 5

Poängmall: Du får poäng för placeringar 1-10
Tillägg 30 poäng för nollat lopp. 1 poäng per startande i klassen. Max 3 resultat.


Poängberäkning klass 3 (5 bästa resultat räknas)

Årets agilityhund klass 3 räknas enligt de officiella reglerna på SAgiK tävling.
Du plockar fram dina 5 bästa resultat. 

Detaljer

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år.

§ Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK)

§ Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris.

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte


Statuter Årets lydnadshund

tavlingslydnad15

Är du medlem i Knivsta BK och tycker om att tävla? Skicka då in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

Årets Lydnadshund genomförs utifrån officiella resultat under kalenderåret enligt följande:

 • De två bästa tävlingsresultaten räknas.
 • Resultaten poängsätts enligt följande:
Resultat klass I, II, III Poäng
1:a pris med minst 9 i snitt 10
1:a pris 8
2:a pris 5
3:e pris 1

 

 • Resultat från officiella prov räknas
 • Vid lika poäng räknas vinnaren enligt följande:

          –  Flest ”9”-mässiga resultat
          –  Bästa procentuella resultatet

Detaljer

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år. § Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK)

§ Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris.

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte

 


Statuter Årets Brukshund

sok15

Är du medlem i Knivsta BK och tycker om att tävla? Skicka då in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

Årets Brukshund genomförs utifrån resultat från officiella prov under kalenderåret enligt följande:

 • De två bästa tävlingsresultaten räknas.
 • Resultaten poängsätts enligt följande:
Resultat elitklass Poäng
Cert på minst medelpoäng 9 (720 i sk-gr, 585 övriga) 10
Cert övriga 7
Certpoäng 3
Godkänt resultat 1

 

Resultat lägre och högre klass Poäng
Uppflyttning på minst medelpoäng 9 8
Uppflyttning övriga 3
Godkänt resultat 1

 

 • Det utses en Årets hund i vardera bruksgrenarna, dvs skydds, spår , rapport och sök samt en totalsegrare.
 • Titeln Årets Brukshund samt vandringspris Knivstas bästa Bruksekipage, skänkt av Per Näslund, går till vinnande ekipage oberoende av bruksgren och klass lägre, högre, elit, enligt ovanstående statuter.
 • Segraren i respektive gren erhåller pris.

 • Resultat från officiella prov räknas
 • Vid lika poäng räknas vinnaren enligt följande:

         –  Flest ”9”-mässiga resultat
         –  Bästa procentuella resultatet

Detaljer:

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år.

§ Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK.

§ Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris samt vandringspriset för årets bästa bruksekipage skänkt av Per Näslund,

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöteStatuter Årets Rallylydnadshund

rally4

Är du medlem i Knivsta BK och tycker om att tävla? Skicka då in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

Årets Rallylydnadshund genomförs utifrån resultat från officiella prov under kalenderåret enligt följande:

 • De tre bästa tävlingsresultaten räknas.
 • Resultaten poängsätts enligt följande:

 

Poäng

RLDNyb

RLDForts

RLDAvanc

RLDMäst

90-100p

4

5

6

7

80-89p

3

4

5

6

70-79p

2

3

4

5

Tillägg:
100 poäng på tävling ger 2 extra poäng
Tre (3) kvalificerade resultat i en klass (Diplom) ger 1 extra poäng

 • Titeln Årets Rallylydnadshund på KBK går till vinnande ekipage oberoende av klass nybörjare, fortsättning, avancerad, mästare, enligt ovanstående statuter.
 • Segraren erhåller även pris.
 • Resultat från officiella prov räknas
 • Vid lika poäng segrar den som har uppnått högsta enskilda resultat i första hand. I andra hand den som har högsta poängen i högsta klassen.

Detaljer:

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år.

§ Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK § Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris.

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte

 


Statuter Årets IGP Hund
ipo1

Är du medlem i Knivsta BK och tycker om att tävla? Skicka då in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

Årets IGP hund genomförs utifrån resultat från officiella prov under kalenderåret enligt följande:

 • Resultat från officiella prov räknas
 • Resultaten poängsätts enligt följande:
IGP I-III Poäng
270-300 poäng 7
240-269 poäng 5
210-239 poäng 2

 Tillägg: Certpoäng ger +2p och Cert ger +4p
 
Nedastående pluspoäng läggs till poängen genererande av resultatsumman.

Placering på Bruks SM och/eller Ras SM

1:a 2:a 3:a
+3 +2 +1

 

Placering på Ras VM

1:a 2:a 3:a
+4 +3 +2


Placering på IGP VM alla raser 

1:a 2:a 3:a
+5 +4 +3

Tillägg: godkänt resultat på IGP VM ala raser ger +4
 

 • Den totala poängsumman enligt ovanstående poängmall under året delas med antal tävlingar för att erhålla slutpoäng.
 • Vid lika slutpoäng räknas vinnaren enligt följande:

          –  Snittpoäng i avdelning A
       

 •  Titeln Årets IGP hund går till vinnande ekipage oberoende av klass I, II, III, enligt ovansåtende statuter. 
 • Segraren erhåller pris.

 

Detaljer:

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år.

§ Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK)

§ Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris.

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte


Statuter Årets BSLhund
lydnad1

Är du medlem i Knivsta BK och tycker om att tävla? Skicka då in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

Årets BSLhund genomförs utifrån resultat från officiella prov under kalenderåret enligt följande:

 • Resultat från officiella prov räknas
 • Resultaten poängsätts enligt följande:
IPO I-III Poäng
180-200 poäng 7
160-179 poäng 5
114-159 poäng 2

 

Den totala poängsumman enligt ovanstående poängmall under året delas med antal tävlingar för att erhålla slutpoäng.

 • Vid lika slutpoäng räknas vinnaren enligt följande:

          –  Snittpoäng i avdelning A
       

Detaljer:

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år.

§ Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK

§ Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris.

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte

 


Statuter Årets Draghundbarmarksdrag2

Är du medlem i Knivsta BK och tycker om att tävla? Skicka då in dina resultat när du tävlat via detta formulär.

Årets Draghund genomförs utifrån resultat från officiella prov under kalenderåret enligt följande:

 • Resultat från officiella prov räknas
 • Resultaten poängsätts enligt följande:
Vid fler än tre startanden Poäng
1:a   10 p
2:a  7 p 
3:a   5 p
Deltar du med gk resultat men inte placerar dig  2 p

 

 

Vid tre startanden Poäng
1:a   7 p
2:a  5 p 
3:a   3 p

 

 

Vid två startanden Poäng
1:a   5 p
2:a  3 p 

 

 

Vid endast en startanden Poäng
1:a   2 p

Vid SM dubblas alla poäng
Vanligt deltagande utan placering ger 4 poäng
Start i SM stafetten ger 4 poäng

 

 • Bästa Junior, bästa senior och bästa veteran) erhåller pris.
 • Vid lika slutpoäng räknas vinnaren enligt följande:
 • Bästa placering i förhållande till antal startande i största klassen.

Detaljer:

§ Resultat från officiella tävlingar räknas.

§ Ett kalenderår är från 1/1 till och med 31/12 samma år.

§ Förare av hund som skickar in resultat till Årets hund skall vara medlem i Knivsta BK och tävla för Knivsta BK. Deltagande hund skall i huvudsak tävlas av den förare som skickar in resultaten. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK

§ Det är ekipagets resultat som räknas (hund + förare)

§ Segraren av Årets hund erhåller även pris.

§ Prisutdelning sker vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte

 


Statuter vandringspris till årets bästa Bruksekipage vid KBKs Klubbmästerskap

tavlingslydnad5

§ Priset är skänkt till Knivsta BKs första klubbmästerskap 1988 av Åke Hammebring och består av en tobaksburk i svenskt tenn.
§ Priset skall vara ständigt vandrande och inskriptionen av vinnande förare, hundens namn och årtal bekostas av Knivsta BK
§ Priset utdelas till vinnande ekipage med den procentuellt högsta poängen oberoende av klass längre, högre, elit i Bruks enligt statuterna för klubbmästerskap för Knivsta BK
§ Priset utdelas Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte, med början 1989
§ Dessa statuter må ej ändras utan instiftarens medgivande för år 2000. Därefter, om så anses nödvändigt, må reglerna ändras efter förslag från Knivsta BKs styrelse. Dessa ändringar skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten.

Statuter vandringspris Knivstas bästa Bruksekipage

bruksprov1

§ Priset är skänkt av Per Näslund 1993
§ Vinnare av priset är det som har den högsta procentuella poängsumman räknat på det två bästa tävlingarna under kalenderåret, oavsett klass.
§ Endast resultat från officiella bruksprov får medräknas
§ Priset är ständigt vandrande § Priset Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte med början 1994.
§ Klubben ska bekosta graveringen (År, hundens namn och förarens namn)
§ Skulle tvist uppstå om hur statuterna tolkas åligger det Knivsta BKs styrelse att lösa tvisten.

Statuter vandringspris bästa Bruksekipage i Spår

spar1

§ Priset är instiftat av Knivsta BK 1996

§ Priset ska delas ut vid årets första tävling i Spårhundsgruppen, anordnad av Knivsta BK.

§ Priset går till det ekipage som uppnår den högsta poängsumman av de hundar som har uppnått certifikatpoäng i Elitklass.

§ Vid lika poäng vinner det ekipage som har högst poäng i huvudmomentet. Om detta är lika gäller högsta poäng i specialmomentet.

§ Priset erövras för alltid av det ekipage (hund + förare) som tar tre inteckningar. § Knivsta BK bekostar graveringen av priset (år, hundens namn och förarens namn).

§ Ändringar av dessa statuter ska godkännas av medlemsmöte


Statuter årets bästa lydnadsekipage vid KBKs Klubbmästerskap

tavlingslydnad2

För vandringspris till Årets bästa Lydnadsekipage på KBK

§ Priset är inköpt av Knivsta BK och består av ett tennfat.

§ Priset skall vara ständigt vandrande och inskriptionen av vinnande förare, hundens namn och årtal bekostas av Knivsta BK

§ Priset utdelas till vinnande ekipage med den procentuellt hösta poängen oberoende av klass I, II, III i Lydnad enligt statuter för Klubbmästerskap Lydnad i Knivsta BK.

§ Priset utdelas Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Dessa statuter må ej ändras utan förslag som godkänns av Knivsta BKs styrelse. Dessa ändringar skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten.