topbild73

Statuter

Vandringspris Knivstas bästa Bruksekipage

2021

Sandra Jansson med Reedsweepers Icefire

2020

Lena Sundqvist med Vindögats Tango

2019

Marie Dalerus med Blackneck's B'Olivia

2018
Lena Sundqvist med Justlike Issei

2017
Marie Dalerus med Blackneck's B'Olivia

2016
Lena Sundqvist med Justlike Issei

2015
Sandra Jansson med Reedsweeper´s Blue Steel

2014
Sandra Jansson med Reedsweeper´s Blue Steel

2013
Sandra Jansson med Reedsweeper´s Blue Steel

2012
Li Carlsson med Justlike Black Will

2011
Sandra Jansson med Justlike Prince Nikolai

2010
Sandra Jansson med Justlike Prince Nikolai

2009
Sandra Jansson med Justlike Prince Nikolai

2008
Barbro Haglund med Jippotimas Livia

2007
Britt-Marie Andersson med Hinnareds Bonnie

2006
Britt-Marie Andersson med Hinnareds Bonnie

2005
Sandra Jansson med Memoars Immer

2004
Sandra Jansson med Memoars Immer

2003
Sandra Jansson med Memoars Immer

2002
Sandra Jansson med Memoars Immer

2001
Sandra Jansson med Memoars Immer

2000
David Sundqvist med Birkelands Ratus

1999
Britt-Marie Andersson med Hinnareds Bonnie

1998
Carina Högdahl med Ingress Fantast

1997
Ulla Bergman med Nimrod

1996
Lena Sundqvist med Dittegårdens Troja

1995
Göran Lundin med Marhöjs Hibo

1994
Marie-Louise Lagander med Foxyfarms Marathon

1993
Marie-Louise Lagander med Foxyfarms Marathon

1992
Marie-Louise Lagander med Foxyfarms Marathon

1991
Lena Jansson med Triumphs Vanya

1990
Birgitta Bodin med Stigos Derrol

1989
Bo Broström med Legatos Quirre

1988
Bo Broström med Legatos Quirre