topbild19

Protokoll och handlingar från tidigare medlemsmöten och årsmöten

Medlemsmöten Årsmöten Årsmöteshandlingar
 2023-04-19 Årsmöte 2023

Dagordning 
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag till styrelse
Verksamhetsplan 2023

Årsbokslut 2022

Budgetförslag 2023

2022-04-07

2022-10-11
 Årsmöte 2022    Dagordning 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Årsbokslut 2021
Budget 2022
Valberedningens förslag till styrelse 
Verksamhetsplan 2022
2021-10-13
2021-08-18
   
2021-04-28
Årsmöte 2021             

 

Dagordning 2021

Verksamhetsberättelse 2020
Resultat och balansräkning 2020
Budget 2021

Valberedningens förslag till styrelse 

Nomineringar till styrelsen
Årsbokslut 2020
Verksamhetsplan 2021

 

2020-06-17
2020-11-10 

 Årsmöte 2020

 

 

 

 

 

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Årsbokslut 2019
Verksamhetsplan 2020
Budgetförslag 2020
Valberedningens förslag till förtroendevalda 
Motion gällande ändra organisation
Yttrande på motion gällande ändrad organisation
Motion gällande skattavdrag
Yttrande på motion gällande skattavdrag 
Presentation organisationsstruktur 

2019-04-09 
2019-05-06
2019-10-03
2019-10-28

Årsmöte 2019 

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Årsbokslut 2018
Verksamhetsplan 2019
Budgetförslag för 2019
Valberedningens förslag till förtroendevalda
2018-10-04
2018-05-03
Årsmöte 2018 Dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Årsbokslut 2017
Verksamhetsplan 2018
Budgetförslag för 2018 (beslutad)
Valberedningens förslag till förtroendevalda
2017-10-05 + Bilaga 1 och 2
                    + Bilaga 3
2017-05-03
+ Bilaga 
 Årsmöte 2017 Dagordning
Verksamhetsberättelse 2016

Årsbokslut 2016
Verksamhetsplan 2017
Beslutad budget för 2017
Valberedningens förslag till förtroendevalda
2016-09-28
2016-05-31
 
2016-04-27
 

 

  Årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse 2015
Årsbokslut 2015
Verksamhetsplan 2016
Budget 2016
 2015-09-23
 2015-04-08
   
  Årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse 2014
Årsbokslut 2014 
Verksamhetsplan 2015
Budget 2015
Valberedningens förslag till förtroendevalda
 2014-09-24
 2014-04-16
 

 

  Årsmöte 2014  Verksamhetsberättelse 2013
 2013-10-09
 2013-04-17
   
  Årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse 2012
 2012-10-10
 2012-04-18
   
  Årsmöte 2012 Verksamhetsberättelse 2011
2011-04-18    
   Årsmöte 2011 Verksamhetsberättelse 2010
 2010-10-05
 2010-04-28
   
  Årsmöte 2010 Verksamhetsberättelse 2009
 2009-09-30
 2009-04-15
   
  Årsmöte 2009 Verksamhetsberättelse 2008
 2008-10-01    
  Årsmöte 2008  Verksamhetsberättelse 2007
 2007-10-03    
  Årsmöte 2007  Verksamhetsberättelse 2006
 2006-10-04
 2006-04-26
   
  Årsmöte 2006 Verksamhetsberättelse 2005
 2005-11-23
 2005-08-24
 2005-04-27
   
  Årsmöte 2005 Verksamhetsberättelse 2004 
 2004-08-18
 2004-04-27
   
  Årsmöte 2004 Verksamhetsberättelse 2003
 2003-11-26
 2003-08-20
   
  Årsmöte 2003 Verksamhetsberättelse 2002
 2002-11-27
 2002-08-28
 2002-04-24
   
  Årsmöte 2002  Verksamhetsberättelse 2001
   Årsmöte 2001 Verksamhetsberättelse 2000
   Årsmöte 2000 Verksamhetsberättelse 1999
   Årsmöte 1999 Verksamhetsberättelse 1998
   Årsmöte 1998