topbild21

Uthyrning av klubben

Uthyrning av klubben 

Om KBK administrerar deltagarinbetalningar samt utbetalning av arvode/reseersättning till instruktör/lärare tas ingen avgift för planhyra. 

 Vill man ta in en instruktör privat och eller om man vill arrangera privata kurser där ersättningen/kursavgiften inte tillfaller KBK så tas en hyra ut enligt nedan. 
 
(Summan i parentes gäller om någon deltagare på aktiviteten inte är medlem i Knivsta BK.)  

Klubben hyrs inte ut till konkurrerande verksamhet, överenskommelse görs kurs för kurs.  
 
Uthyrning av lidret:  300kr/dag (600 kr/dag) 
 
Uthyrning av en plan (IGP, lydnadsplanen eller den inhägnade planen):  50 kr/h per plan och dag.(100 kr/plan och dag.)

Då klubbens planer normalt är till för medlemmarna så kan inte samtliga planer hyras ut samtidigt. En plan skall finnas ledig för medlemmarna. 
 
Hyra för den inhägnade planen inklusive agilityhinder: 80kr/h (160kr/h) 

Försäkring Den som hyr för egen kurs/träning har ansvar för att denne har försäkring som täcker aktiviteten. 

SBKs policy All verksamhet på klubben ska följa alla delar av SBK:s policy. 
 
Observera att Skullen ej hyrs ut till kurser eller enskild träning i privat regi. 
 
Klubbstugan kan disponeras av hyresgäst för matlagning, fika försäljning och som matsal. Meddela om ni behöver detta vid bokningen. (Ingen hyra tas för detta) Observera att medlemmar alltid har möjlighet att vistas i klubbstugan även om man disponerar stugan vid uthyrning. 

 Aktiviteter/uthyrning ska bokas i kalendern två veckor i förväg. Kontakta då Knivsta BK’s ordförande (ordforande@knivstabk.se) .