topbild13

Resultat genom åren

2021

Peter Rudqvist med Digby Tollers Baleno

2020

Britt-Marie Andersson med Ryegate´s Walk On Top 

2019

Maria KättströmRuffle´s Knockout Whist 

2018
Elsa Brahm med Sugarwinds Jewel

2017
Cecilia van der Meulen med Pompano Texas Lone Star

2016
Sharon Emanuel med Kelliegårdens Koe

2015
Sharon Emanuel med Kelliegårdens Koe

2014
Sharon Emanuel med Kelliegårdens Koe

2013
Sharon Emanuel med Kelliegårdens Koe

2012
Annie Jurestam med Pipino´s Big White Kitten

2011
Elsa Buckard med Borderness Keep Going

2010
Inge Sjöberg med Zebb

2009
Ronny Kalén med Birkelands Akbar

2008 
Agneta Carlborg med Momangens Matilda

2007 
Marie Dahlerus med Blackneck´s Yatzy

Statuter

För vandringspris till Knivstas klubbmästare i Lydnad

§ Priset är inköpt av Knivsta BK och består av ett tennfat.

§ Priset skall vara ständigt vandrande och inskriptionen av vinnande förare, hundens namn och årtal bekostas av Knivsta BK

§ Priset utdelas till vinnande ekipage med den procentuellt hösta poängen oberoende av klass I, II, III i Lydnad enligt statuter för Klubbmästerskap Lydnad i Knivsta BK.

§ Priset utdelas Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte.

§ Dessa statuter må ej ändras utan förslag som godkänns av Knivsta BKs styrelse. Dessa ändringar skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten.