§  Priset är skänkt 2017 av Annie Jurestam.

§ Priset ska vara ständigt vandrande och gravering bekostas av KBK med årtal, hund + förares namn. Priset delas ut på nästkommande årsmöte/årsfest.

§ Vinnande ekipage ska ha tävlat för KBK hela kalenderåret, om ekipaget ännu ej tävlat officiellt ska föraren ha för avsikt att tävla för KBK.

§ Priset delas ut till ekipaget med högsta poäng oavsett klass. Vid samma poäng vinner hund som tävlar i högsta klassen. Dessa regler gäller oavsett om KM utförs som officiell eller inofficiell tävling.

§ Om KM uteblir något år delas priset ut till Årets Rallylydnadshund enligt statuterna för denna.

§ Dessa statuter må ej ändras utan förslag som godkänns av Knivsta BKs syrelse. Dessa ändringar skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten.

4DFD2039-40F9-41FC-9517-4917C19047BC