2021-08-11 

Valberedningens förslag för val till kassör i Knivsta Brukshundklubb för 2021 är Carina Ericsson, ett nyval på 2 år. 

 

/ Mvh Valberedningen Lotta Christvall, Lena Sundqvist och Hanna Pettersson