V 33 18/8  Annette  Ernst 

Tema Kontakt

v 35 1/9 Britt-Marie  Andersson  

Tema Ordning och reda

v 37. 15/9 Nathalie  Karlsson   

Tema Stadga

v 39, 29/9 Ann  Ahrenbring           

Tema Lekutveckling

v 41, 13/10 Elsa Brahm                  Tema Aktivering

v43, 27/10 Marita  Berg         

 Tema Inkallning