topbild47

Klubbmästerskap Bruks

Bruks KM genomförs enligt följande:

  • En inofficiell tävling genomförs på Knivsta BK. Löptik startar sist.
  • Bruks km sker genom brukslydnaden samt budföring i lkl och uppletande i hkl och ekl.
  • Kofficienterna är enligt officiella relger för vardera brukslydnadsmoment med undantag för budföring och uppletande som har koeff 8 (budföring) resp 12 (uppletande) istället.
  • Hunden utför momenten som i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov men utan skott. Du startar i den högsta klassen du tävlar i officiellt.
  • Anmälan sker enligt inbjudan
  • Man räknar det procentuellt bästa resultatet så att klasserna kan jämföras med varandra.
  • Segraren av Bruks KM erhåller även vandringspriset ”Knivstas bästa Bruksekipage vid KM, skänkt av Åke Hammebring”

Årets klubbmästare 2021

1. Elsa Brahm med Sugarwinds Jewel

2. Maj Uggelberg-Goldenberg med Spinoys Riza

3. Lena Sundqvist med Vindögats Tango

Resultat genom åren

2021

Elsa Brahm med Sugarwinds Jewel

2020

Ulla Bergman med Sandyline´s Mc Laren 

2019

Elsa Brahm med Sugarwinds Jewel

2018 (ändrade statuter till inoficiell tävling på klubben)
Marita Berg med Birkelands Jarina

2017
Marita Berg med Birkelands Jarina

2016
Detta år slogs KM ihop med Årets hund

2015

Sandra Jansson med Redsweeper's Blue Steel

2014
Li Carlsson med Justlike Black Will 

2013

Sandra Jansson med Reedsweeper´s Blue Steel 

2012
Li Carlsson med Justlike Black Will 

2011
Sandra Jansson  Justlike Prins Nikolai 

2010
Sandra Jansson  Justlike Prins Nikolai  

2009
Sandra Jansson  Justlike Prins Nikolai 

2008
Barbro Haglund  Jipotimas Livia 

2007
Britt-Marie Andersson  Hinnareds Bonnie

2006
Britt-Marie Andersson  Hinnareds Bonnie

2005
 Sandra Jansson med Memoars Immer

2004
Sandra Jansson med Memoars Immer

2003
Sandra Jansson med Memoars Immer

2002 (Ändrade regler, räknas nu på officiella resultat)
Sandra Jansson med Memoars Immer

2001
Sandra Jansson med Memoars Immer

2000 
-

1999


1998
KM Lydnad: Britt-Marie Andersson med Ayla 
KM Bruks: Carina Högdal med Ingress Fantast

Statuter

 Detaljer

§ Förare får endast starta med en hund vid ett och samma KM och hund får endast starta en gång. 

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler med följande undantag: 

  •  Bedöming sker med en bruksdomare eller domaraspirant

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter1 gäller SBKS ”Regler för officiella bruksprov och tävlingar’. Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”. 

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid klubbmästerskapet. Rangordningen mellan hundarna inom grupperna görs med resultatet uttryckt som procent av den maximala poängsumman för resp klass, med en decimals noggrannhet. Vid lika slutresultat delas placeringarna. Nästföljande placering uteblir därvid. 

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK) Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska du tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln. 

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva. 

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället. § Segraren erhåller även vandringspriset Knivstas bästa bruksekipage vid KM, skänkt av Åke Hammebring, som delas ut vid Knivsta BKs nästföljande årsfest, eller om årsfest ej avhålles, nästföljande årsmöte. 

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses. 

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte