topbild2

Klubbmästerskap Lilla KM

Inofficiell tävling på klubben. 
Från 2017-01-01 för lydnadsklass gäller den nya startklassen, appellklass går enligt gällande regler. 

Lilla KM genomförs enligt följande:

 • En tävling genomförs. Löptik startar sist.
 • Appellklass och startklass ingår.
 • Det utses en klubbmästare i appellklass respektive startklass
 • Hunden får starta i den klass den skulle tävlat om det varit officiellt prov. 
 • Det är valfritt att tävla i appellklass eller startklass om hunden tävlar i båda.
 • Anmälan sker enligt inbjudan.

Årets klubbmästare 2022

Startklass

 1. Stina med Jessie
 2. Frida med Ida
 3. Charlotta med Castor

Appellklass 

 1. Åsa med Harpa
 2. Lena med Elliot
 3. Mia med Fixa

Resultat genom åren

2022

Startklass Stina Wahlström med Jessie

Appelklass Åsa Nyberg med Harpa

 

2021

Startklass Ann Ahrenbring med Jippie

Appelklass  Eva Leijon med Morris

 

2020

Startklass Eva Leijon med Morris

Appellklass Elsa Brahm med Bubblikk 3.0

 

 

2019 (ändrade statuter)
Startklass
Lisa Lindberg med Diddi
Appellklass Elsa Brahm med Bubblikk 2.0

2018

Karin Nordström med Xavi 94%

2017

2016
Annie Jurestam med Åklangens Athos 60%

2015
Maria Kättström med Ruffles Outwhist

2014


2013
Marita Berg med Birkelands Jarina

2011
Inger Lundgren Ängbackens Daphne

2010
Lena Sundqvist  Apache

2009
Therese Ledin  Lara

2008
Olle Andersson  Yipee

2007
Hanna Pettersson  Dino

Statuter

 Detaljer

§ Bedömning i appellklass avser lydnadsdelen.

§ Bedömningen sker enligt SBKs officiella regler med följande undantag:

 • Bedöming sker med en domare av första eller andra klass, eller domaraspirant

§ Förutom vad som nämns i dessa statuter gäller SBK's ”Regler för officiella bruksprov och tävlingar’. Observera speciellt ”Allmänna bestämmelser punkt 5 ”Hinder för deltagande”.

§ Förare av hund vid KM skall vara medlem i Knivsta BK och erhållit medlemskap senast dagen före KM-deltävlingen. Deltagande hund skall startas av den förare som i huvudsak tävlar med hunden officiellt. (Hund får vara ägd av icke medlem OM föraren som huvudsakligen tävlar med hunden är medlem i KBK). Undantag är att man får tävla hund ägd inom familjen.

§ För att kunna bli klubbmästare ska man tävla/har tänkt tävla för Knivsta BK på officiella tävlingar. Men som delmedlem är du välkommen att delta utan att konkurrera om titeln.

§ Resultatet för hund beräknas som erhållen poäng vid KM. Vid lika slutresultat delas placeringarna. Nästföljande placering uteblir därvid

§ Förare får endast starta med en hund i en och samma klass.

§ Klubbmästaren, tvåan och trean erhåller plakett eller annan gåva.

§ Prisutdelning sker på Knivsta BK vid tävlingstillfället.

§ Det skall vara minst två startande på klubbmästerskapet för att klubbmästare ska utses.

§ Ändringar av dessa statuter skall godkännas av medlemsmöte.

Om en av klasserna bara har en deltagare så slås startklassen och appellklassen ihop och då gäller det att : 

Rangordningen mellan hundarna inom grupperna förs med resultatet uttryckt som procent av den maximala poängsumman för respektive klass, men en decimals noggrannhet.