topbild45

Kursinfo

Vissa kurser försöker vi starta regelbundet, andra kurser startas om behov finns. Hur många kurser vi planerar beror på tillgången på instruktörer och vilket intresse som visats.

Våra kurser annonseras via Studiefrämjandet, som också sköter anmälningarna. Själva genomförandet kommer dock att skötas som förut av våra duktiga instruktörer i klubben, och hållas i anslutning till klubben i Knivsta. Hör gärna av dig om du har synpunkter. 

I våra kurser INGÅR fika (Kaffe, Thé, Saft + en kaka) om inte annat anges i inbjudan från instruktören. Önskas något annat utöver detta betalas det på plats i klubbstugan. Kontant eller med Swish.

Har du frågor om våra kurser, kontakta gärna Britt-Marie Andersson vår kursansvariga vi mail.

Valpkurser

valp6Valpkurs 

Att gå valpkurs när valpen är liten ger ett bra tillfälle att skapa en god relation med din hund. Det är då valparna utvecklas som mest och din chans att påverka är stor. I kursen ligger huvudvikten på att skapa en god relation mellan dig och din hund och det gör vi genom kontakt- och följsamhetsövningar. Vi går också igenom praktiska moment såsom inkallning, sitt, ligg och tips på aktivering.

Ålder: från 3-6 månader, OBS! Max 6 månader vid kursstart!
Tillfällen: 5 eller 6 tillfällen á 1h 30 min (2 studietimmar)
Deltagare: max 10 stycken
Förkunskaper: Inga

Mål:
Att du ska få en god relation med din hund. Att få goda färdigheter att fortsätta utvecklas till en trevlig familjemedlem och en välfungerande hund i vårt samhälle. Samt grundläggande kunskaper om hundens skötsel och ansvarsbestämmelser.

Innehåll:
 Lek, kontakt, följsamhet, hantering, aktivering, hälsaövningar/möten, sitt, ligg, inkallning, stadga/vara kvar, passivitet.

Teoridelar:
Hunden & lagen, hundens utveckling, hundens beteende (flockfunktion, relation hund och människa, samarbete, trygghet och bestämmande), motivation/belöningar, sinnen/hälsa, SBK som organisation.


 

Allmänlydnadskurser

allmanlydnad

Allmänlydnad 
En kurs för dig som vill ha en trevlig och följsam hund i vardagen. I kursen ligger huvudvikten på att skapa en god relation mellan dig och din hund och det gör vi genom kontakt- och följsamhetsövningar. Vi går igenom belöning och inlärning, praktiska moment såsom inkallning, sitt, ligg samt tränar passivitet. I kursen ingår också tips på aktivering/nosaebete  t.ex. balans, motorik, hårda spår, leta efter föremål.

Ålder: från ca 6 månader
Tillfällen: 6 ggr á 2h 15 min (3 studietimmar)(undantag kan göras på helgkurser)
Deltagare: max 10 stycken
Förkunskaper: inga

Mål: Befästa hundens allmänlydnad i vardagliga situationer och detta kontrolleras genom Allmänlydnadspasset.

Innehåll: Sitt – sittkvar, ligg – liggkvar, inkallning, stadga, stoppkommando, kontakt, följsamhet/gå vid sidan, möte, passivitet, hantering/visitation och aktivering/nosarbete

Teoridelar: Hunden & lagen, hundens utveckling, hundens beteende (flockfunktion, relation hund och människa, samarbete, trygghet och bestämmande), motivation/belöningar, sinnen/hälsa(skötsel och omvårdnad), SBK som organisation.


 

Tävlingslydnadskurser

hund24

Tävlingslydnad startklass

En kurs för dig som vill börja tävla tävlingslydnadens startklass. Stor vikt läggs vid momentinlärning samt grundlig genomgång av tävlingsregler. Vi kommer att arbeta med olika inlärningsmetoder och belöningsformer för att Du och Din hund ska få bästa möjliga förutsättningar inför Er tävlingskarriär.

Ålder: Från ca 8 månader
Tillfällen: 7 tillfällen á 2 h 15 min (3 studietimmar)
Deltagare: 6 stycken
Förkunskaper: Som förare ska du ha god allmänlydnad på din hund. 

Mål: Goda kunskaper och färdigheter av momentens utformning i startklassen för fortsatt träning inför en eventuell tävlingsstart.


Innehåll: Inlärning av momenten i startklass

Teoridelar: tävlingsregler, inlärningsmetoder, planering,/struktur, tävlingsrutiner, belöningsformer, varför dömer domaren så? , att vara funktionär.

 


 

Tävlingslydnad fortsättning 

  • Kursen vänder sig till Dig som har blivit minst uppflyttad från Startklass och har fortsatta tävlingsambitioner. 
  • Du vill tävla Lydnadsklass 1, 2 eller 3.
  • Du har kommit en bit på väg, men behöver inspiration, tips och råd med inlärning av momenten. 

Kursen börjar med en informationsträff och följs sedan av sex praktiska träningstillfällen. Varje träningstillfälle har ett särskilt tema och fokuserar på två eller tre lydnadsmoment. Inom ramen för temat, väljer du vad du specifikt vill få hjälp med.   

Vid kursstart informeras mer om innehållet och upplägget av kursen. 

Instruktörerna kommer hjälpa dig och din hund att utvecklas utifrån era individuella förutsättningar och målsättningar. 

Ålder: från ca 10mån 
Tillfällen: 7 ggr á 2 timmar och 15 min ( tre studietimmar)
Deltagare: max 6 st 
Förkunskaper: Du ska ha tävlingsambitioner och behöver inspiration, tips och råd med inlärning av momenten. Ekipaget ska vara minst uppflyttad från Startklass. 

Mål: Att deltagarna ska få tips och inspiration för att komma vidare mot sina tävlings mål.

Innehåll: Inlärning av momenten i respektive klass

Teoridelar: tävlingsregler, inlärningsmetoder, planering,/struktur, tävlingsrutiner, belöningsformer.

Rallylydnadskurser

rallylydnadRallylydnad Nybörjare

En kurs för dig som är nyfiken på rallylydnad och vill träna för nybörjarklass. Rallylydnad går ut på att man ska ta sig igenom en bana med ett antal skyltar/moment som skall utföras utan att man får poängavdrag.Trots namnet så går det inte på tid.

Ålder: Från 10 mån.
Tillfällen: 5 tillfällen á 2 h och 15 min (3 studietimmar)
Deltagare: 6 stycken
Förkunskaper: Din hund ska kunna hanteras i koppel, tillsammans med andra hundar. Ni har påbörjat träningen att gå fint vid sidan samt sitt och ligg.

Mål: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten i Rallylydnad Nybörjarklass på egen hand samt ha kunskap för att kunna starta rallylydnadstävling.

Innehåll: Teoretiskt innehåll: Kunskaper om Rallylydnad som tävlingsgren, allmänna regler vid tävling SBK tävling.

Praktiskt innehåll: Inlärning av skyltar och moment i Nybörjarklass och arbete med hela banor.


Rallylydnad Fortsättning

För dig som vill träna/tävla fortsättningsklass. I denna kurs lär du dig momenten i fortsättningsklass och arbetar med banor.

Ålder: Från ca 1 år
Tillfällen: 6 tillfällen á 1h 30 min (2 studietimmar)
Deltagare: 6-8 stycken
Förkunskaper: Det krävs att hund och förare gått Nybörjarkurs Rallylydnad eller motsvarande och har god kunskap om momenten i Nybörjarklass. Hunden ska kunna jobba lös utan att störa andra ekipage.

Mål: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten i Rallylydnad Fortsättningsklass på egen hand samt ha kunskap för att kunna starta i Fortsättningsklass.

Innehåll: Teoretiskt innehåll: Kunskaper om momenten i Fortsättningsklass, tävlingsregler och bankonstruktioner.

Praktiskt innehåll:
Träning av sekvenser och banor av skyltar och moment i Fortsättningsklass.


Rallylydnad Avancerad-/mästarklass

För dig som vill träna/tävla Avancerad klass/Mästarklass. I denna kurs lär du dig momenten i
Avancerad klass/Mästarklass och arbetar med banor.

Ålder: Från ca 1 år
Tillfällen: 6 tillfällen á 1 h 30 min (2 studietimmar)
Deltagare: 6-8 stycken
Förkunskaper: Det krävs att hund och förare gått Fortsättningskurs Rallylydnad eller motsvarande och har god kunskap om momenten i Nybörjar- och fortsättningsklass. Hunden ska kunna jobba lös utan att störa andra ekipage.

Mål: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten i Rallylydnad Avancerad-/Mästarklass på egen hand samt ha kunskap för att kunna starta i Avancerad klass och/eller Mästarklass.

Innehåll: Teoretiskt innehåll: Kunskaper om momenten i Avancerad klass/Mästarklass, tävlingsregler och bankonstruktioner.

Praktiskt innehåll: Träning av sekvenser och banor av skyltar och moment i Avancerad klass/Mästarklass.

Bruks kurser

 

spar3

Spår grundkurs

Kursen för dig som är nyfiken på spår och vill påbörja er träning. Vi går igenom de grunder som behövs och kommer praktiskt att genomföra övningarna ute i skog och mark.


Tillfällen: Totalt 4 tillfällen. Första tillfället teori. Resterande spårtillfällen
Deltagare: 6 st
Förkunskaper: Inga

Mål: Grundläggande kunskaper för fortsatt egen träning.

_______________________________________________________________________________________

 

sok14

Sök grundkurs

Kursen för dig som är nyfiken på sök och vill påbörja er träning. Vi går igenom de grunder som behövs och kommer praktiskt att genomföra övningarna ute i skog och mark.


Tillfällen

Deltagare:
Förkunskaper:

Mål: 


 

hund25 

Brukslydnad

 

  • Kursen vänder sig till Dig som har tävlingsambitioner. 
  • Du vill tävla bruks i någon av grenarna spår, sök eller rapport där lydnad ingår.
  • Du har kommit en bit på väg, men behöver inspiration, tips och råd med inlärning av lydnadasmomenten. 

 

Varje träningstillfälle har ett särskilt tema och fokuserar på två eller tre lydnadsmoment. Inom ramen för temat, väljer du vad du specifikt vill få hjälp med.   

Vid kursstart informeras mer om innehållet och upplägget av kursen. 

 

Ålder: från ca 10mån 

Tillfällen: 7 ggr á 2 timmar och 15 min (tre studietimmar) varav första tillfället är kursinformation.
Deltagare: max 6 st 
Förkunskaper: Du ska ha tävlingsambitioner och behöver inspiration, tips och råd med inlärning av momenten. 

Mål: Att deltagarna ska få tips och inspiration för att komma vidare mot sina tävlingsmål.

Teoridelar: tävlingsregler, inlärningsmetoder, planering/struktur, tävlingsrutiner, belöningsformer.

Vid varje tillfälle ges möjlighet att träna linförighet/fritt följ och platsliggning.  


 

 

 

Agilitykurser

agility1

Agility Hinder 1
 

Agility är hundsporten som kan beskrivas med GLÄDJE. I vår kurs Hinder 1 får du lära dig grunderna om agility och de hinder som ingår i hoppklass. Vi går igenom olika typer av inlärningsteknik för att just din hund ska lära sig på bästa sätt.

 

Ålder: från 12 månader
Tillfällen: 3 tillfällen á 1,5h (2 studietimmar) 
Deltagare: 6 stycken
Förkunskaper: God vardagslydnad och stor vikt vid att hunden ska kunna vara lös bland andra hundar utan att springa fram till dem.

Mål: Ha grundkunskaper om agility och påbörjat inlärningen av hinder (ej kontaktfält eller slalom)  

Innehåll: Hopphinder, däck, långhopp, tunnel, platt tunel
Teoridelar: Belöning/motivation, hinderinlärning, hindersäkerhet


Agility Hinder 2

Börjar det kännas som att du och din hund har kommit en bit på väg i inlärning av agilityns hinder? Då är det dags att lära in kontaktfältshinder och slalom. I Hinder 2 fortsätter vi träna de hinder som ingår i Hinder 1, samtidigt som vi utvecklar hundens kunskap i de hinder som ingår i agilityklass.

Ålder: från 12 månader
Tillfällen: 3 tillfällen á 1,5h (2 studietimmar) 
Deltagare: 6 stycken
Förkunskaper: Hinder 1 eller motsvarande. God vardagslydnad och stor vikt vid att hunden ska kunna vara lös bland andra hundar utan att springa fram till dem.

 Mål: Ha grundkunskaper om agility och påbörjat inlärningen av kontaktfältshinder och slalom samt fått vidare kunskaper om övriga hinder. 

 

Innehåll: Balans, a-hinder, gunga, slalom samt övriga hinder
Teoridelar: Kontaktfält, Belöning och motivation, hindersäkerhet


agility35
Agility Handling 1
 
Agility handlar om att hund och förare på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ska ta sig igenom en hinderbana. Genom vår kurs Handling 1 får du lära dig grunderna i att handla din hund via ditt kroppspråk genom lättare kombinationer som sedan kommer bli en hel bana.

 

Ålder: från 15 månader 

Tillfällen: 3 tillfällen á 2,25h (3 studietimmar) 
Deltagare: 6 stycken 
Förkunskaper: Hinder 1 eller motsvarande. God vardagslydnad och stor vikt vid att hunden ska kunna vara lös bland andra hundar utan att springa fram till dem.

Mål: Grundläggande kunskaper om att handla och göra byten i enklare kombinationer

Innehåll: Framförbyte, Bakombyte, blindbyte, kombinationer utan slalom och kontaktfältshinder
Teoridelar: Belöning/motivation, Tävlingsregler, att vara funktionär


Agility Handling 2

Börjar det kännas som att du och din hund kan grunderna nu och kanske påbörjat en tävlingskarriär? Då är det dags att lära in mer handling och byten samt göra längre kombinationer. På Handling 2 går vi vidare med hindersäkerhet och ökar svårighetsgraden för att klara av längre kombinationer och banor. Du kommer få jobba mer på ditt samspel med hunden, lära dig läsa banskisser och bli ännu mer samspelta på agilitybanan.

Ålder: från 15 månader 
Tillfällen: 3 tillfällen á 2,25h (3 studietimmar)  
Deltagare: 6 stycken 
Förkunskaper: Hunden ska ha kunskap och utföra alla hinder. Handling 1 eller motsvarande. God vardagslydnad och stor vikt vid att hunden ska kunna vara lös bland andra hundar utan att springa fram till dem.

 Mål: Verktyg för fortsatt agilityträning med sin hund och kunskap om olika byten och signaler och hur vi går och läser en bana. 

 

Innehåll: Banträning med handling, alla hinder kan ingå, olika svängar
Teoridelar: Svängkommandon, Banskisser, 


Specialsök

20200629_204224

Specialsök 

Specialsök är en ny provform i Brukshundklubben, under utveckling. Kursens syfte är att du och din hund ska ha roligt tillsammans samtidigt som du kommer utveckla din hunds luktsinne och din förmåga att kunna läsa hunden. Detta är en aktivitet som passar perfekt för i stort sett alla hundar och förare, oavsett ålder och fysisk förmåga. Du ger, på den här kursen, hunden möjlighet att få använda sitt fantastiska luktislnne på ett roligt och lättillgängligt sätt. 

Vi vet att hundar har ca 200 miljoner luktceller och människan har ca 8 miljoner, det är en stor skillnad och då förstår vi hur fantastiska nosar våra hundar har. 

Specialsök är som sagt under utveckling i Svenska Brukshundklubben läs mer här. Hur reglerna exakt kommer att se ut vet vi inte ännu. Vi har duktiga istruktörer på klubben, som är certifierade specialsöksinstruktörer,  som kommer att lotsa er på rätt väg mot målet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialsök som aktivitets kurs

 

Ålder: från 6 mån

Deltagare: 6 stycken

Tillfällen: 3 st á 2 timmar

Förkunskaper: Hunden vill leka med en leksak och har ett föremålsintresse.

Mål:
 Ekipaget skall efter genomgången kurs ha så mycket kunskap att denne kan utveckla hundens nos och ha en rolig aktivitet tillsammans.

Innehåll:
 Teori hundens beteende, leka med föremål (kong/leksak), lära hunden att leta efter en leksak/kong, funktionslydnad (vänta/sitt), Visa föraren att hunden hittat det föraren gömt alternativt hämta in det föraren gömt (ex hel kong).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förberedande kurs 

 

Ålder: från  7 mån
Deltagare: 4 stycken

Tillfällen: 4 st á 2.5 timmar

Förkunskaper: Hunden vill leka med en leksak och har ett föremålsintresse.
Du måste innan kursstart skaffa en röd kong orginal och få hunden att vilja leka med den.

Mål:
 Ekipaget skall efter genomgången kurs ha verktyg för att utveckla dom grundfärdigheter som behövs för att sedan gå vidare till specialsök 1.

Innehåll:
 Teori, hundens beteende del 1,  förarens påverkan, lekutveckling och byteshantering (släppande), funktionslydnad(vänta, sitt, ligg, stå), sökvilja/sökdriv, leta hel kong/leksak, markering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialsök 1, mot prov

 

Ålder: från 10 mån

Deltagare: 4 stycken

Tillfällen: 3 st á 2 timmar

Förkunskaper: Godkänd i förberedande kurs i specialsök eller motsvarande kunskaper. (markering, byteshantering, belöningssystem, lek (kontakta aktuell instruktör för rådgivning))

Mål: Ekipaget skall efter genomgången kurs ha verktyg för att träna mot prov i specialsök klass 1.

Innehåll: Teori kring hundens nos och luktsinne, länka markeringtill sökarbete, systematiskt sök inomhus och utomhus, nosfrekvens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specialsök 2, mot prov

 

 

Ålder: från 12 mån

 

Deltagare: 4 stycken

 

Tillfällen: 4 st á 2 timmar

 

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gjort minst 2 prov i klass 1.

Mål: Föraren skall efter genomgången kurs ha verktyg för att utveckla sin hunds olika färdigheter mot samtliga klasser i SBK prov Specialsök.

Innehåll:  Teori, hundens beteende del 2,  miljö och förarkontext, arbetsfördelning: självständighet och samarbete, uthållighet, olika färdigheter.

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

NoseWork

nosework2

NoseWork Nybörjare

Nosework är en relativt ny sport i Sverige. Kursens syfte är att du och din hund ska ha roligt tillsammans samtidigt som du kommer utveckla din hunds luktsinne och din förmåga att kunna läsa hunden. Detta är en aktivitet som passar perfekt för i stort sett alla hundar och förare, oavsett ålder och fysisk förmåga. Att ge hunden möjlighet att få använda sitt fantastisak luktisnne på ett roligt och lättillgängligt sätt är något av det bästa man kan göra med sin hund. 

Vi vet att hundar har ca 200 miljoner luktceller och människan har ca 8 miljoner, det är en stor skillnad och då förstår vi hur fantastiska nosar våra hundar har. 

NoseWork (NW) finns i tre tävlingsklasser NW1, NW2, NW3. Varje klass består av fyra moment: Behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. För varje klass tillkommer en doft, eukalyptus, lagerblad, lavendel. (kombidofter, störningsdofter, naturliga störningsdofter och tomsök förekommer). För att få starta måste uhnden (ekipaget förare/hund) ga genomför godkänt doftprov (DP) för respektive doft/klass.
Man behöver INTE ha tävling som mål för att träna NW. 

I Kursen ingår 6 st kartonger samt 1 flaska Eukalyptus

Ålder: Alla åldrar
Tillfällen: 6 tillfällen á 2h 15 min (3 studietimmar)
Deltagare: 5-6 stycken
Förkunskaper: Inga

Mål:
 Lära hunden att söka och hitta doften eukalyptus i kartonger (behållare) samt i ett rum (inomhussök). Prova på att genomföra ett doftprov (DP ej officiellt) på avslutningsdagen. 

Innehåll:
Inlärning av doft, tomsök, sökstruktur och dofthantering

Teoridelar:
Hundens luktsinne, hur man skapar betydelse av ett bestämt ämne genom träning och belöning, doftlära, dofthantering/förvaring, belöningsplacering, kroppspråk (hund och förare), olika markeringssätt (för- och nackdelar), miljö. 

Trick och konster

trick och konster 

Trick och konster 
 
En kurs för dig som vill göra kul saker och aktivera din hund. Att träna trick är en träningsform som passar alla hundar och människor. Du och hunden får en ökad kontakt , ni får lättare att kommunicera och ni ökar ert samarbete. Att träna trick  medför ofta att hunden blir mer följsam även i vardagen.  

Ålder: Från ca 6 månader 
Tillfällen: 5 tillfällen á 2 h 15 min (3 studietimmar) 
Deltagare: 6-8 stycken 
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs  
 
Mål: Att kursdeltagarna ska få insikt i om hur man lär hunden olika trix som den kan utföra på förarens signaler (kommandon).  

 
Innehåll: Tips på hur man lär in trix, hur man tränar in signaler och tränar bort hjälper. Deltagarna kommer under kursens gång att få en “trixbank” som man kan plocka ur och välja de konster man tycker är roliga och vill träna mer på. 
 
Teoridelar: Inlärningsmetoder, hur man belönar, hur man kommer över svårigheter på vägen. 

_____________________________________________________________________________ 

Privatlektioner

klubben6Problem i vardagen

Har hunden tagit över? Lyder den inte lägre? Gör den utfall mot andra hundar/människor? Drar den omkull dig på promenaden? Har ni problem på stigen när ni möter andra? Eller är du osäker på om din hund kommer fungera på kurs bland andra hundar?

Vi erbjuder enskild träning för någon av våra instruktörer.

1 timme kostar 350 kr.

Hör av dig direkt till vår kursansvarige Britt-Marie Andersson


 

KBKlogga1liten3

Kursutvärdering

Alla våra kurser ska utvärderas av kursdeltagarna.

Här finns kursutvärdering i
digitalt format eller  pappersformat att ladda ner och lämna till kursinstruktör.

Information för instruktörer

topbild49Här finns information till instruktörer som håller kurs på Knivsta BK.

>> Läs mer

Studiefrämjandet

Våra kurser hålls i samarbete med Studiefrämjandet Uppsalaregionen.

sfr-logo