topbild46

Arbetsgrupper (AG)

Tävling och  prov
Hundägarutbildning
Avel och hälsa
Lokaler och planer
Medlemsvård/träning
IT/ infoTävlingar och prov

Sammankallande -  Elsa Brahm 

Bruks-/lydnadstävlingar, ansvarig svenskskydd - Elsa Brahm
BSL, IGP ansvarig - Stina Wahlström
Rallylydnad - Maria Kättström
Agility - Emelie Krondal, Inger Öhlin 

Domar- och utbildningsansvarig bruks/lydnad - Marita Berg 
Utbildningsansvarig Agility - Elisabeth (Lisa) Ohlsson

Mark / spår ansvarig Vadet - Lena Sundqvist 
Mark / spåransvarig Kågarån, Åsbergby - Per-Erik Carlborg 

Materialansvarig bruks / lydnad - Tore Magnusson
Ansvarig för tävlingssekreterare bruks/lydnad - Lotta Johansson


• Koordinera klubbens totala tävlingsprogram
• Övergripande ansvar för klubbens tävlingar och prov
• Materiel till tävling/prov
• Tävlingsfunktionärsutbildning
• Tävlingsförberedande träning
• Kontakter mot distriktets tävlingsutskott

Om du vill kontakta AG tävling och prov gör du det genom att skicka ett mejl till Elsa Brahm


Hundägarutbildning

Sammankallande är Britt-Marie Andersson

Sektorns uppgifter är att:

 • administrera kurser i valp, allmänlydnad, tävlingslydnad, bruks, nosework, rallylydnad samt agility. 
 • ha kontakt med Studiefrämjandet
 • inspirera medlemmar att bli instruktörer och/eller andra funktionärsuppgifter på klubben
 • arrangera uppdatering för instruktörer när så krävs
 • ombesörja underhåll och inköp av kursmaterial
 • hålla kontakt med och informera medlemmar och styrelse
 • delta på distriktets KUL träffar

Om du vill kontakta AG hundägarutbildning så gör du det genom att skicka ett mejl till Britt-Marie Andersson. 

 


Avel & hälsa

Sammankallande är Birgitta Stinchcombe


Lokaler och planer
Sammankallande - Per-Erik Carlborg

 • Ansvarar för skötsel och underhåll av stuga och planer, både invändigt och utvändigt. 
 • Renovering utvändigt och invändigt• Organisera städdagar
 • Organisera återvinning 
 • Gräsklippning
 • Skullens inredning / utformning •
 • Nycklar •
 • Blommor och annan utsmyckning

Om du vill kontakta AG lokaler och planer så gör du det genom att skicka ett mejl till Per-Erik Carlborg  

 


Medlemsvård och träning

Sammankallande Cecilia van der Meulen

Ansvarar för aktiviteter som riktar sig till klubbens egna medlemmar. Fokus ligger på att ge förutsättningar för klubbens egna medlemmar att kunna bedriva träning av den egna hunden, utanför själva kursverksamheten. Saker som AG ansvarar för är till exempel:

 • ”Planschema”
 • Bokningar planer/skullen
 • Föreläsningar
 • Träningsmateriel
 • Onsdagsträningarna
 • Kontakt mot träningsgrupper
 • Fadderverksamhet
 • Köket
 • Hundpromenader

Om du vill kontakta AG medlemsvård och träning så gör du det genom att skicka ett mejl till Cecilia van der Meulen

 


IT / Info
Sammankallande David Sundqvist
Saker som AG ansvarar för är till exempel:

• Hemsidan. Ansvarig och kontaktperson gällande hemsidan är Stina Wahlström.
• Arkivering av handlingar, både fysiska och elektroniska
• Inloggningsuppgifter
• Policies for olika kommunikationskanaler
• Wifinätet på klubben
• Marknadsföring av klubben
Kommunkontakter

Om du vill kontakta AG IT / info så gör du det genom att skicka ett mejl till David Sundqvist