topbild33

Styrelsen

Ordförande 
Elsa Brahm
0706-088077
elsapost@hotmail.com 


Vice ordförande     
Stina Wahlström
0705 92 18 27


Sekreterare     
Eva Leijon
sekreterare@knivstabk.se

Kassör     
vakant
kassor@knivstabk.se

Ledamot     
Marita Berg     
0762 34 85 96   
marita-berg@telia.com

Ledamot
Maj Uggelberg-Goldberg
0735 6686966

Ledamot
Inger Öhlin
0722 00 78 45
inger.ohlin@live.se

Suppleant
Heidi Hammarling
heidi.hammarling@gmail.com

Suppleant
Carina Eriksson
0738 549883

           
Revisorer
Ann-Christin Redmar
Vakant

Valberedning

Carina Papadaki Wall
carina.pwall@hotmail.com

Mona Almqvist

Mötesprotokoll

 


>> Protokoll från medlemsmöten och årsmöten

2022

Styrelsemöte 2022-08-25 NYTT!

Styrelsemöte 2022-06-01

Styrelsemöte 2022-04-27

Konstituerande möte 2022-02-17

Styrelsemöte 2022-03-16

2021

Styrelsemöte 2021-12-16
Styrelsemöte 2021-10-25 
Styrelsemöte 2021-09-28
Styrelsemöte 2021-06-14 
Konstituerande styrelsemöte 2021-06-14
Styrelsemöte 2021-04-06

Styrelsemöte 2021-02-04 

2020
Styrelsemöte 2020-12-15 
Styrelsemöte 2020-11-04 
Styrelsemöte 2020-08-17
Styrelsemöte 2020-05-16
Styrelsemöte 2020-04-06
Konstituerande styrelsemöte 2020-02-26

2019

Styrelsemöte 2019-12-09
Styrelsemöte 2019-11-11
 
Konstituerande styrelsemöte 2019-10-28

Extrainsatt styrelsemöte 2019-10-08
 
Extrainsatt styrelsemöte 2019-09-25
 
Styrelsemöte 2019-09-23 
Extrainsatt styrelsemöte 2019-09-13
 
Styrelsemöte 2019-08-29
 
Möte om ekonomin 2019-07-01
 
Styrelsemöte 2019-06-04

Styrelsemöte 2019-03-28
 
Konstituerande styrelsemöte 2019-02-28 
Styrelsemöte 2019-01-10 

2018

Styrelsemöte 2018-11-14
Styrelsemöte 2018-09-27
 
Styrelsemöte 2018-08-15
 
Möte om planschemat 2018-07-12 
Styrelsemöte 2018-06-27
 
Styrelsemöte 2018-05-17

Styrelsemöte 2018-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2018-02-15

Styrelsemöte 2018-01-04

2017

Styrelsemöte 2017-11-16
Styrelsemöte 2017-09-27

Styrelsemöte 2017-08-16

Styrelsemöte 2017-05-31

Styrelsemöte 2017-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2017
Styrelsemöte 2017-01-11

2016

Styrelsemöte 2016-11-14
Styrelsemöte 2016-09-28
Styrelsemöte 2016-08-17
Styrelsemöte 2016-06-15
Styrelsemöte 2016-04-27
Styrelsemöte 2016-04-13
Styrelsemöte 2016-03-23
Konstituerande styrelsemöte 2016
Styrelsemöte 2016-01-20

2015
Styrelsemöte 2015-11-25
Styrelsemöte 2015-09-23
Styrelsemöte 2015-08-20
Styrelsemöte 2015-06-09
Styrelsemöte 2015-04-08
Konstituerande styrelsemöte 2015
Styrelsemöte 2015-01-22

2014
Styrelsemöte 2014-11-26
Styrelsemöte 2014-09-24
Styrelsemöte 2014-08-20
Styrelsemöte 2014-06-11
Styrelsemöte 2014-05-12
Bilaga 2014-04-18 Svar på styrelsens frågor om gräsklipparinköp
Styrelsemöte 2014-04-16
Konstituerande styrelsemöte 2014
Styrelsemöte 2014-01-22

2013
Styrelsemöte 2013-11-28
Styrelsemöte 2013-10-09
Styrelsemöte 2013-08-28
Styrelsemöte 2013-06-18
Styrelsemöte 2013-04-17
Konstituerande styrelsemöte 2013
Styrelsemöte 2013-01-23

2012
Styrelsemöte 2012-11-28
Styrelsemöte 2012-10-10
Styrelsemöte 2012-08-29
Bilaga 2012-08-29 förslag tillbygnad klubbstuga
Styrelsemöte 2012-06-19
Styrelsemöte 2012-04-18
Bilaga 2012-14-18 Hur ser klubbens nya organisation ut?
Konstituerande styrelsemöte 2012