topbild36

Trivselregler

Hänsyn
Våra träningsplaner är en plats för träning där man ska visa hänsyn till varandras behov och önskemål.

Alkohol- och drogpolicy

Förbundsstyrelsen beslutade den 30 januari 2015 om en alkohol- och drogpolicy, som gäller fr.o.m. 1 mars 2015. Policyn gäller för den centrala organisationen, men även vid prov, tävlingar och utställningar inom den övriga organisationen.

Tobak

En rökfri miljö skall generellt erbjudas vid alla typer av arrangemang. Rökning skall ske vid sådan plats och tid att övriga deltagare inte påverkas.

Vi ber er respektera att på Knivsta BK är klubbstugan, området runt klubbstugan, altanen, tränings- och tävlingsområdet rökfri zon. En märkt kruka för fimpar finns vid parkeringen.

Snus kastas i papperskorgen.

Alkohol 

Starköl, vin eller sprit får inte förekomma vid prov, tävling, utställning, kurser eller träning. 

Narkotika

Icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat och olagliga dopningsmedel får under inga omständigheter förekomma vid verksamhet arrangerad av Brukshundklubben eller till Svenska Brukshundklubben anslutna klubbar, eller vid tävlingar och prov som omfattas av Svenska Brukshundklubbens regelverk.

K
ursverksamhet
All kursverksamhet och skyddsträning ska bokas senast 24 h innan träningen äger rum i Knivsta BK:s bokningskalender. Då kursverksamhet pågår, speciellt valp- och allmänlydnadskurser, får inte skyddsarbete bokas parallellt. Detta gäller inte IPO:s och Svenskskyddets fasta träningstider. Kursinstruktörer ombeds boka kurstider så att de inte krockar med IPO/skyddets träningstider. 

Lampor
Var noga med att släcka alla  lampor inomhus samt låsa klubbstugan och övriga utrymmen.

Alla planerna tänds på väggen på ladan med den vänstra strömbrytaren och släcks automatiskt. Rör inga andra elskåp. Utebelysningen på ladan tänds med den högra strömbrytaren på ladan och släcks automatiskt efter 2-4 timmar. Tryck inte strömbrytarna på ladan för att släcka utebelysningen för då lyser lamporna  2-4 timmar till. Lamporna på lidret tänds som tidigare vid rörelse i mörker och släcks efter en liten stund.


Skällande hunder
Var noga med att din hund inte skäller när ni vistas på klubben. Det gäller när den sitter i bilen, vid träning eller uppbunden utomhus och väntar på att få träna. För att undvika klagomål från grannar och förbipasserande är det viktigt att vi hjälpt åt med detta. Påminn varandra.

Rastning
En självklarhet är att alla plockar upp efter sin hund. Soptunna för hundbajspåsen finns utan för toaletten på klubben (röda byggnaden), i hundrasthagen och nere vid Pepparkaksudden.

Hundar i stugan
Hundar är välkomna i stugan om de uppvisar ett acceptabelt beteende mot människor och andra hundar. Hundar får inte vistas i möblerna utan någon form av underlag.

Kopplade hundar
Hundarna ska vara kopplade förutom vid träning, tävling eller kurser.

Träning
Vid all träning gäller förstås SBKs dressyrpolicy.
Är du inte medlem, men vill träna hos oss gäller det som står under "Träna på annan klubb"

Vaccination
För att få delta i kurs- tränings- och tävlingsverksamhet på klubben måste hunden vara vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser.

  • Hund under ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio veckors ålder. 

  • Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst 1 års ålder och vaccinationen får inte vara äldre än fyra år. Dvs, man vaccinerar hunden efter 1 års sprutan var tredje eller fjärde år. 

  • Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar innan hunden vistas på klubben.

  • SKK rekommenderar dessutom att deltagande hundar även är vacinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). Den vaccinationen är det bra att ta varje år. 


Hundars uppförande
SBKs allmänna regler för ”oacceptabelt beteende” som gäller vid tävling, gäller också vid all vistelse på klubbens område:

”Hund som vid vistelse på klubbens område uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, gör utfall eller på annat sätt uppträder hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan förbjudas att vistas på klubbens område utan instruktörs eller annan träningsledares överinseende.”

Överträdelser
Överträdelser av ovanstående regler rapporteras till KBKs styrelse.

Åtgärder

Vid överträdelse av KBK:s ordningsregler kan styrelsen besluta om förbud för hunden och/eller förare att vistas på klubbens område. Det kan även innebära begränsningar för hur vistelse får ske som till exempelvis under överinseende av en instruktör eller träningsledare.

Enligt lagen om vilt

Under perioden 1 mars till 20 augusti råder det strikt uppsyn av alla hundar på grund av vilt. Detta för att inte störa eller stressa viltet då de får sina ungar under den tiden. När ni befinner er ute i skog och mark ska hunden befinna sig max en koppellängd ifrån er (definition enligt SBK, dvs 180 cm) samt att hunden återkommer till er direkt vid inkallning. Om detta inte är fallet ska hunden hållas kopplad. När ni vistas ute i skog och mark representerar ni alltid Svenska Brukshundklubben och i synnerhet Knivsta Brukshundklubb. Vi vill uppmana er att alltid visa hänsyn till vilt, hundar och andra människor.